Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Kulička, Guy de Maupassant

Kulička, Guy de Maupassant


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor povídky Kulička, jejímž autorem je francouzský spisovatel Guy de Maupassant.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Inspirace literární druh a žánr
3.
Literární kritika
4.
Kontrasty
5.
Okolnosti vzniku
6.
Hlavní myšlenka
7.
Charakteristika hlavních postav
8.
Jazyk
10.
Kompozice
11.
Děj
12.
Umělecký směr

Úryvek

"Autor: Maupassant je francouzský spisovatel 2.pol. 19.st. Je to představitel realismu a naturalismu.
Pocházel y dobře situované šlechtické rodiny. Po rozvodu rodičů žil s matkou. Pro odpor
k náboženství byl vyloučen ze semináře. Zúčastnil se prusko-francouzské války, která se z části
stala motivem pro jeho díla. Pod ochranná křídla si ho vzal Gustav Flaubert. V Paříži se
seznámil s Emilem Zolou a Ivanem Turgeněvem. V r. 1878 se stal redaktorem v novinách Le
Figaro, Gil Blas….Hodně cestoval po středomoří. Společnosti se spíše vyhýbal, ale jeho
dobrými přáteli byli Dumas Hippolytés. V mládí se nakazil syfilidou, díky níž míval ve stáří časté
deprese. Dokonce se pokusil o sebevraždu. Po této události byl převezen do psychiatrické
léčebny, kde zemřel.
PSEUDONYMY: Joseph Prunier, Guy de Valmont, Maufrigneuse
DÍLO: napsal velké množství povídek, 6 románů( Miláček) a 1 divadelní hru.

Lit. druh: Epika
Lit žánr: povídka-Hlavními rysy jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy
-Obvykle je soustředěna na jednu dějovou linii
-Hlavní postavy se nevyvíjejí
-Většina povídek končí pointou
Lit. Kritika: Povídka byla přijata velice kladně a hned po svém vydání autora proslavila.
Okolnosti vzniku: - Poprvé byla vydána ve sborníku příběhů z války- MÉDANSKÉ VEČERY. V Zolově vile
v Médanu se scházela tzv. MÉDÁNSKÁ SKUPINA. Přišel tam i Maupassant a
představil jim Kuličku, která je nadchla. R. 1880 Kulička poprvé vychází ve sborníku
MÉDÁNSKÉ VEČERY.
- Pro postavu kuličky byla předlohou skutečná prostitutka Adriena, která byla
silnější…odtud pochází název Kulička.
Inspirace:- Inspirací pro něj byla vyšší francouzská společnost, ve které dlouho pobýval a také
prusko-francouzská válka, které se zúčastnil.
- Dílo bylo několikrát zfilmováno (1934 a 1945)
- Tlustý anděl z Rouenu- drama od Spitzera (1937)
Téma: Válka, předsudky, opovrhování druhými, nadutost, pokrytectví, lhostejnost, mravy ve
společnosti, vlastenectví.
Hl. myšlenka: Poukázat na zkaženost a pokrytectví tehdejší společnosti. Hlavní otázkou je, kdo je
mravnější ( prostitutka nebo společnost v dostavníku). Autor se snaží ukázat rozpory
mezi vystupováním lidí a jejich pravým charakterem. Kritizuje předsudky, povýšenost,
zkaženost a lhostejnost. Ukazuje, že lidé jsou schopni bez výčitek obětovat druhého,
aby zachránili sebe. Objevuje se rozpor, kdo je mravnější a větší vlastenec.
Hl. postavy: Alžběta Rousettová- tzv. Kulička
-nevěstka, přesvědčená bonapartistka, vlastenka, dobrosrdečná,
spravedlivá, čestná, hrdá, důstojná, zná své hodnoty a nenechá se
jen tak ovlivnit. Hezká, ale silnější.
Pan Loiseau- majitel velkoobchodu s vínem, prohnaný šejdr.
Paní Loiseaová- vysoká, statná, rázná, hlídá si peníze
Cornudet- demokrat, jeho charakter je docela záhada, ale je asi nejméně zkažený.
Jazyk: - er-forma
-slohové postupy: vyprávěcí, popisný, charakterizační
- častá přirovnání, hovorová řeč, nářečí, archaismy.
Obecně: -satira
- Hranice realismu až naturalismu
Kompozice:- chronologická
-Objektivní přístup ke skutečnosti
Protiklady: - na začátku sníh a čistá příroda X válka, smrt,lidská zkaženost
- Vysoké postavení cestujících X jejich nízké chování, vulgární slova, bezohledné neetické chování.
- Jeptišky taky Kuličku nutí,aby se s Prušákem vyspala, i když je to hřích. Jsou bezohledné a nešíří dobro a lásku, tak jak by měly. Mají předsudky.
- Prostitutka je jako jediná laskavá, nezkažená, ochotná se obětovat."

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d69ccdcbe76.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kulicka.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse