Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Kulička, Guy de Maupassant

Kulička, Guy de Maupassant


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor povídky Kulička, jejímž autorem je francouzský spisovatel Guy de Maupassant.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Inspirace literární druh a žánr
3.
Literární kritika
4.
Kontrasty
5.
Okolnosti vzniku
6.
Hlavní myšlenka
7.
Charakteristika hlavních postav
8.
Jazyk
10.
Kompozice
11.
Děj
12.
Umělecký směr

Úryvek

"Autor: Maupassant je francouzský spisovatel 2.pol. 19.st. Je to představitel realismu a naturalismu.
Pocházel y dobře situované šlechtické rodiny. Po rozvodu rodičů žil s matkou. Pro odpor
k náboženství byl vyloučen ze semináře. Zúčastnil se prusko-francouzské války, která se z části
stala motivem pro jeho díla. Pod ochranná křídla si ho vzal Gustav Flaubert. V Paříži se
seznámil s Emilem Zolou a Ivanem Turgeněvem. V r. 1878 se stal redaktorem v novinách Le
Figaro, Gil Blas….Hodně cestoval po středomoří. Společnosti se spíše vyhýbal, ale jeho
dobrými přáteli byli Dumas Hippolytés. V mládí se nakazil syfilidou, díky níž míval ve stáří časté
deprese. Dokonce se pokusil o sebevraždu. Po této události byl převezen do psychiatrické
léčebny, kde zemřel.
PSEUDONYMY: Joseph Prunier, Guy de Valmont, Maufrigneuse
DÍLO: napsal velké množství povídek, 6 románů( Miláček) a 1 divadelní hru.

Lit. druh: Epika
Lit žánr: povídka-Hlavními rysy jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy
-Obvykle je soustředěna na jednu dějovou linii
-Hlavní postavy se nevyvíjejí
-Většina povídek končí pointou
Lit. Kritika: Povídka byla přijata velice kladně a hned po svém vydání autora proslavila.
Okolnosti vzniku: - Poprvé byla vydána ve sborníku příběhů z války- MÉDANSKÉ VEČERY. V Zolově vile
v Médanu se scházela tzv. MÉDÁNSKÁ SKUPINA. Přišel tam i Maupassant a
představil jim Kuličku, která je nadchla. R. 1880 Kulička poprvé vychází ve sborníku
MÉDÁNSKÉ VEČERY.
- Pro postavu kuličky byla předlohou skutečná prostitutka Adriena, která byla
silnější…odtud pochází název Kulička.
Inspirace:- Inspirací pro něj byla vyšší francouzská společnost, ve které dlouho pobýval a také
prusko-francouzská válka, které se zúčastnil.
- Dílo bylo několikrát zfilmováno (1934 a 1945)
- Tlustý anděl z Rouenu- drama od Spitzera (1937)
Téma: Válka, předsudky, opovrhování druhými, nadutost, pokrytectví, lhostejnost, mravy ve
společnosti, vlastenectví.
Hl. myšlenka: Poukázat na zkaženost a pokrytectví tehdejší společnosti. Hlavní otázkou je, kdo je
mravnější ( prostitutka nebo společnost v dostavníku). Autor se snaží ukázat rozpory
mezi vystupováním lidí a jejich pravým charakterem. Kritizuje předsudky, povýšenost,
zkaženost a lhostejnost. Ukazuje, že lidé jsou schopni bez výčitek obětovat druhého,
aby zachránili sebe. Objevuje se rozpor, kdo je mravnější a větší vlastenec.
Hl. postavy: Alžběta Rousettová- tzv. Kulička
-nevěstka, přesvědčená bonapartistka, vlastenka, dobrosrdečná,
spravedlivá, čestná, hrdá, důstojná, zná své hodnoty a nenechá se
jen tak ovlivnit. Hezká, ale silnější.
Pan Loiseau- majitel velkoobchodu s vínem, prohnaný šejdr.
Paní Loiseaová- vysoká, statná, rázná, hlídá si peníze
Cornudet- demokrat, jeho charakter je docela záhada, ale je asi nejméně zkažený.
Jazyk: - er-forma
-slohové postupy: vyprávěcí, popisný, charakterizační
- častá přirovnání, hovorová řeč, nářečí, archaismy.
Obecně: -satira
- Hranice realismu až naturalismu
Kompozice:- chronologická
-Objektivní přístup ke skutečnosti
Protiklady: - na začátku sníh a čistá příroda X válka, smrt,lidská zkaženost
- Vysoké postavení cestujících X jejich nízké chování, vulgární slova, bezohledné neetické chování.
- Jeptišky taky Kuličku nutí,aby se s Prušákem vyspala, i když je to hřích. Jsou bezohledné a nešíří dobro a lásku, tak jak by měly. Mají předsudky.
- Prostitutka je jako jediná laskavá, nezkažená, ochotná se obětovat."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d69ccdcbe76.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Kulicka.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse