Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní chování zákazníků

Kupní chování zákazníků


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z marketingu se zabývá tématem kupního chování zákazníků. Na začátku provádí rozdělení typů zákazníků a poté představuje několik modelů, které se snaží vysvětlit kupní chování zákazníka. Následně charakterizuje vlivy působící na zákazníka a zachycuje proces rozhodování po jednotlivých krocích. Nakonec rozlišuje tři typy nákupního chování a dodává zajímavost o českých zákaznících na závěr.

Obsah

1.
Úvod
2.
Rozdělení typů zákazníků
3.
Kupní chování zákazníků
3.1.
Zákazník nakupuje na základě ekonomické racionality
3.2.
Základních nakupuje na základě důsledku psychických procesů
3.3.
Zákazník nakupuje na základě vlivů sociálního prostředí
3.4.
Zákazník nakupuje podle modelu podmět – odezva
4.
Vlivy působící na zákazníka
4.1.
Individuální vlivy
4.2.
Ekonomické vlivy
4.3.
Kulturní vlivy
4.4.
Sociální vlivy
5.
Proces rozhodování
5.1.
Zjištění potřeby
5.2.
Hledání informací
5.3.
Hodnocení alternativ
5.4.
Kupní rozhodnutí
5.5.
Ponákupní chování
6.
Typy nákupního chování
7.
Zajímavost na závěr

Úryvek

"I. Rozdělení typů zákazníků

- rozlišujeme dva typy zákazníků, kteří nakupují podle motivů a rozhodování
- rozhodnutí zákazníků je pak založeno na způsobu chování zákazníka, nikoliv podle zakoupeného výrobku

1) spotřebitelé
a) individuální spotřebitelé
b) domácnosti

2) organizace

- individuální spotřebitel uspokojuje své individuální potřeby a rozhoduje o nákupu sám
- domácnosti jsou určitá skupina zákazníků, kteří rozhodují o nákupu společně a užívají výrobky pro osobní potřebu
- organizace jsou chápany jako celky, které představují firmu nebo podnik

II. Kupní chování zákazníků

- rozlišujeme čtyři druhy chování, která se snaží vysvětlit kupní chování zákazníka

1) zákazník nakupuje na základě ekonomické racionality

- zákazník se chová velmi racionálně a upřednostňuje výrobky ekonomicky výhodné (např. TESCO prodává výrobky pod svým vlastním označením TVN, TS; výhodou je nižší cena, nevýhodou je většinou pochybná kvalita; pro firmu je to však výrazná úspora nákladů za reklamu a marketing )

Z pohledu dnešního chování je třeba poznamenat, že čeští zákazníci jsou velmi citliví na růst cen. Reakcí na růst DPH za potraviny a léky je, že jejich spotřeba klesá. Zákazníci tudíž upřednosňují zboží v akcích. Tuto situaci dobře vystihuje šéf skupiny COOP Zdeněk Juračka, který říká: „podíl zboží prodávaného v akcích je pro obchodníky i dodavatele smrtící spirálou.“ V podstatě to znamená, že prodavající jsou v kleštích, na jedné straně zákazníci zohledňující cenu a konkurence v maloobchodě a na straně druhé dodavatelé, jimž rostou náklady na výrobu zboží.

2) zákazník nakupuje na základě důsledku psychických procesů

- na chování se projevují hlouběji ukryté motivy, jde hlavně o osobnost nakupujícího, jeho motivaci, případně inteligenci
- obchodníci sledují psychické podmínění spotřebního chování ( jakým způsobem zákazník vnímá vnější podměty – např. jak zákazník emociálně vnímá mou reklamu )"

Poznámka

Vzdělávací centrum AZ SMART, profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration - Economy and Law.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dfa7cd03331.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_chovani_zakazniku.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse