Kupní smlouva


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje seznámení s jednoduchou kupní smlouvou podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Kupní smlouva

Úryvek

"
Kupní smlouva podle § 409 obchodního zákoníkuProdávající Adolf Navrátil, IČ: 351621, se sídlem v Brně, Hladíkova 51
a
Kupující Alexej Pospíšil, IČ: 536112, se sídlem v Ostravě, Lihovarská 39,
uzavírají tuto


kupní smlouvu:

I.
Prodávající se zavazuje dne 1. 6. 2011 dodat kupujícímu na adresu jeho sídla dvě dřevěné boudy s terasou pro psy. Vyrobeno z lakované borovice. S nastavitelnými plastovými nožkami, se střechou ze střešní lepenky. Celkové rozměry 130x100x105 cm (délka x výška x hloubka). Velikost dvířek 31 x 42 cm (šířka x výška).

II.
Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání zboží kupní cenu ve výší Kč 13.000,-- na bankovní účet prodávajícího číslo 6504120645/9315

III.
V případě, že jedna ze stran poruší ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

IV.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.V Praze dne 3. května 2011....................... .......................
Adolf Navrátil Alexej Pospíšil"Poznámka

OA a VOŠE Svitavy

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e4b74bb3afb.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva_podle_OZ.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse