Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kupní smlouva-nemovitost

Kupní smlouva-nemovitost


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vzor kupní smlouvy na nemovitost.

Obsah

1.
Předmět smlouvy
2.
Prohlášení prodávajícího
3.
Prohlášení kupujícího
4.
Ujednání o ceně
5.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

"Prodávající dále prohlašuje, že věci, které jsou předmětem podle této smlouvy včetně příslušenství nejsou pronajaty a neváže se na ně zástavní právo ani věcné břemeno, ani nemají žádné faktické ani skryté vady. Současně prohlašuje, že se na věcech neváznou žádné právní vady, bránící nebo omezující vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, které by bylo třeba touto smlouvou zvlášť vypořádat, či na které by vlastník musel alespoň upozornit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4645cd1270b7c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Kupni_smlouva_nemovitost.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse