Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kůrovci na Šumavě

Kůrovci na Šumavě


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav

Charakteristika: Seminární práce z biologie se zabývá charakteristikami kůrovců včetně výskytu, potravy, vývojových stádií či jejich přirozených nepřátel. Dále se zabývá problémem kůrovcové kalamity na Šumavě. Zmiňuje názory odborníků a možnosti, jak proti přemnožení kůrovců bojovat. Součástí je vlastní průzkum názorů veřejnosti o situaci na Šumavě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kůrovci
2.1.
Výskyt
2.2.
Potrava
2.3.
Vývoj
2.3.1.
Páření
2.3.2.
Vajíčko
2.3.3.
Larva
2.3.4.
Kukla
2.3.5.
Dospělec
2.4.
Kůrovci jako škůdci
2.5.
Přirození nepřátelé
2.6.
Kůrovci na Šumavě
2.6.1.
Lýkožrout smrkový
3.
Vývoj kůrovcové kalamity na Šumavě
4.
Prevence a boj s kůrovcem
4.1.
Některé metody boje s kůrovcem
4.1.1.
Lapač
4.1.2.
Lapák
4.1.3.
Kácení
4.1.4.
Demonstrace
4.2.
Názor odborníků
5.
Průzkum
5.1.
Závěr průzkumu
6.
Závěr
7.
Přílohy (text, grafy)

Úryvek

"Kůrovci

Kůrovci jsou podčeleď brouků z čeledi nosatcovitých.
Zde je jejich systematické zařazení:
Říše: živočichové (Animalia)

Kmen: členovci (Arthropoda)

Třída: hmyz (Insecta)

Řád: brouci (Coleoptera)

Nadčeleď: Curculionoidea
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)

Podčeleď: kůrovci (Scolytinae)

Kůrovci jsou velmi početná skupina brouků, která dnes v celém světě zaujímá počet téměř 6000 druhů. Jejich vývoj a život je zcela závislý na rostlinách, především dřevinách. Škodí především ve zdravotně oslabených smrkových porostech (zvláště v polomech).
Velikost druhů, které se vyskytují v České republice, kolísá mezi 1 až 8 mm. Tělo je válcovité nebo oválné. Krovky vzadu často prudce spadají a vytvářejí zde plošku, která bývá na stranách nebo na konci opatřena několika zoubky. Barva těla je obvykle tmavě hnědá, případně černohnědá nebo černošedá, někdy jsou krovky pokryty pestřejšími šupinami.
Většina druhů kůrovců si ve dřevě vyhlodává chodbičky. Jejich tvar a způsob tvoření se u mnoho druhů velice charakteristicky mění, může nám to tudíž velice pomoci
u určování jednotlivých druhů.

Výskyt

Kůrovci se vyskytují téměř po celém světě. Na území ČR je to samozřejmě zejména na Šumavě.
Žijí ve dřevě, lýku i semenech, vyvíjejí se v kmenech a kůrách stromů, někdy dokonce i ve stoncích některých bylin. Většinou jsou to pouze druhotní škůdci – napadají tedy jen již poraněné, staré či slabé stromy. Jen v případě přemnožení napadají i zdravé rostliny, což je právě případ, kterým se ve své práci budu zabývat.

Potrava

Některé brouky této podčeledi můžeme rozdělit podle jejich potravy.
1. Agresivní kůrovci se živí především lýkem a dřevem stromů. Vyhlodávají
si chodbičky a musí se bránit proti obranným mechanismům napadeného organismu, což mohou být nějaké chemické látky, které strom vypouští. Škůdci naopak mohou strom oslabit tím, že do vytvořených chodbiček „naočkují“ škodící dřevokaznou houbu.

2. Ambrózioví kůrovci se živí především právě podhoubím výše zmíněných hub, kterým říkáme ambróziové houby."

Poznámka

Součástí práce je množství fotografií, tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512bc1f4528a6.zip (2976 kB)
Nezabalený formát:
Kurovec_na_Sumave.doc (3368 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse