Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje informace z konference konané 16. října 2007. Uvádí témata kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a hodnocení vlivů na znečištěné ovzduší na Ostravsku. To rozpracovává z hlediska největších zdrojů znečištění, vývoje a zdroje znečištění, důvodů nárůstu znečištění a legislativy.

Obsah

1.
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji
2.
Hodnocení vlivů na znečištěné ovzduší na Ostravsku
2.1.
Největší zdroje znečištění
2.2.
Vývoj a zdroj znečištění
2.3.
Důvody nárůstu znečištění
2.4.
Legislativa

Úryvek

"Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji

Navštívila jsem konferenci dne 16.10.2007, která se zabývala znečišťujícími látkami v ovzduší a jejich dopadem na zdravotní stav populace.
Mezi faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatel patří:
• Porodní hmotnost
• Genotyp
• Nemocnost
• Dýchací funkce
• Neuropsychické funkce
Za důsledky nitroděložní retardace považujeme:
• Dětská úmrtnost
• Dětská nemocnost
• Cukrovka
• Hypertenze
• Ischemická choroba
• Zpožděný vývoj

Roční průměr benzopyrenu v Moravskoslezském kraji se pohybuje přibližně nad 2ng.m-3. Podle měření je to nejhorší průměr v celé České republice. Nejlepší hodnoty dosahuje jihozápad České republiky. Na Ostravském území se denně vypustí až 7,7 tun prachu. Podle výzkumů a měření se situace na Karvinsku rok od roku lepší:
2003 7,7 ng.m-3
2004 4,5 ng.m-3
2005 3,1 ng.m-3
2006 5,5 ng.m-3

Hodnocení vlivů na znečištěné ovzduší na OSTRAVSKU
Tento program má za úkol analyzovat a sledovat ovzduší na Ostravsku. Sleduje se 5 základních faktorů:
1. studium respirační nemocnosti u dětí
2. Charakteristické biologické aktivity prachových částic PM10
-genotoxicita a exprese genů
3. Vliv expozice k-PAU a VOC na biomárkery u modelové populace
4. Využití genomiky pro studium vlivů na znečištěné ovzduší na Ostravsku
5. Stacionární monitorování PM2,5, k-PAU, VOC

Situace v roce 2006 na Ostravsku ukazuje, že nejvýznamnější polutanty v ovzduší považujeme polétavý prach PM10 a suspendované částice.
Výzkum a sledování prokázalo, že nejvíce zatíženými oblastmi je Ostrava a Karvinsko stejně jako v předešlých létech. Ostrava je vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Je nosičem nebezpečných látek, které se zachytávají v ovzduší a společně s prachem se dostávají do těla. Nejvíce zatíženými místy jsou: Ostrava-Bartovice, Přívoz, Karviná, Orlová, Havířov, Bohumín… V Ostravě-Bartovicích byl minulém roce překročen 200x limit nejvyšší přípustné koncentrace a to v důsledku největšího zdroje znečištění (Mittal Steel)."

Poznámka

V práci není uvedeno, o kterou konferenci se jedná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47277f8b59bba.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kvalita_ovzdusi_v_MS_kraji.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse