Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Kyselé deště - prezentace

Kyselé deště - prezentace


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace v bodech pojednává o kyselých deštích, jejich negativních důsledcích i možnostech prevence a zmiňuje se i o kyselých deštích u nás.

Obsah

1.
Charakteristika kyselých dešťů
2.
Kde je problém
3.
Prevence
4.
Historické záznamy o kyselých deštích
5.
Kyselé deště v Československu, později v Česku a na Slovensku

Úryvek

"O co jde?
Déšť s pH nižším než 5,6
Jak kyselý déšť vzniká?
Oxidy síry, oxidy dusíku
Sopečná činnost X spalování fosilních paliv

V atmosféře reagují s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin

Prolém?
Znečištěné ovzduší
Nebezpečné pro rostliny a živočichy, ale i pro nás
Nejnebezpečnější jsou hliník a měď
Urychluje zvětrávání uhličitanových materiálů (např. omítky na budovách)

Nárůst populace
Zdokonalování průmyslu

Prevence

Je to težké, ale snaha by tu byla

Tovární komíny, ale mnoho srážek spadne až několik kilometrů dál.
Nejvíce se jsou ohroženy hornatá místa, jelikož přijímají více srážek

Vysoké náklady
Zpátky do minulosti
Nárůst emisí byl zaznamenán od dob průmyslové revoluce
Anglie, Manchester
1852 - Robert Angus Smith
Našel vztah mezi kyselým deštěm a znečištěným ovzduším

O kyselém dešti se vědělo, ale vědci se začali zajímat až v roce 1970"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a další ilustrace.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5159a97ded480.zip (1379 kB)
Nezabalený formát:
Kysele_deste.ppt (1808 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse