Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Kytice, Karel Jaromír Erben

Kytice, Karel Jaromír Erben


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Literární rozbor sbírky básní. Autorem Kytice je Karel Jaromír Erben, který je jeden z nejznámějších českých sběratelů ÚLS. Rozbor je vhodný ke státní maturitě z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Další autorova tvorba
3.
Okolnosti vzniku
4.
Inspirace
5.
Literární kritika
6.
Literární druh a žánr
7.
Kompozice
8.
Děj
9.
Jazyk
10.
Místo a čas
11.
Období
12.
Charakteristika hlavních postav

Úryvek

"Autor:-historik,právník,archivář,spisovatel,básník,překladatel
-pocházel z Podkrkonoší
- v Praze se seznámil s Františkem Palackým,který mu umožnil přístup do archivů. Mimo jiné
se seznámil i s Máchou
-je nám především jako sběratel ÚLS . jako bratři Grimmové hledal v ÚLS odraz starých
náboženských mýtů,jež lidové tradice během věků často zakryly a přetvořily.
-DÍLO: 3 svazky Písní národních v Čechách- přepracováno a vydáno r.1864 pod názvem
Prostonárodní písně a říkadla
-České pohádky: vysoká jazyková úroveň
- zasloužil se o vydání starých historických knih (Husovy spisy)
-jeho díla nejsou tolik protkána dobrem
-příběhy z obyčejného prostředí
-lidé se staví proti svému osudu
Okolnosti vzniku: -vznikala okolo 20 let
1853-nakladatelství Jaroslava Pospíšila vydává KYTICI Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH.
-Obsahovala 12 básní(chybí Lilie, + polský překlad pokladu)
1861-znovu vydána u J. Pospíšila
-Tzv. Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena
-vychází báseň Lilie+ oddíl básní Písně
- chybí polský překlad pokladu
1871- bylo připraveno za Erbenova života, ale vychází až po jeho smrti
-vypuštěn oddíl Písně
Lit. kritika: byla přijata velice příznivě, protože vychází z ÚLS a tradice. Dává lidem naději a sílu,
kterou tehdy potřebovali
Inspirace: -Erben vychází z ÚLS, ale také ze svého života( Měl 8 sourozenců- hodně jich zemřelo a
jeho děti se nedožily dospělosti)
-Do určité míry se inspiroval tvorbou bratří Grimmů
- 70. léta- parodie v divadle SEMAFOR
-2000- film-F.A. Brabec
-Antonín Dvořák-zhudebnil-Vodník,Holoubek,Zlatý kolovrat,Polednice
- Zdeněk Fibich- zhudebnil
- Mánes, Aleš,Zrzavý,Komárek
-Neruda, Wolker,Bezruč, Vrchlický
Lit. druh: lyricko-epická sbírka
Lit. žánr: Balada-na pomezí lyriky,epiky a dramatu
je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň
-děj je líčen s pocity a citovým zabarvením
-hodně dialogy- drama
-zrychlení děje,dynamika
- ponurý, tragický děj a zejména konec.
- Původní balady lidové
- Od konce 18. století vznikají balady umělé, které mají většinou sociální náměty.
-Ve dvacátém století získává balada sociální nádech: U Bezruče jsou to majitelé dolů
(Rothschildové, Larischové), u Jiřího Wolkera továrníci jako zosobnění
nespravedlivého společenského zřízení, kterými jsou dělníci vykořisťováni.
-U Erbena některé balady končí tragicky( Vodník), ale v jiných díky litování svých
hříchu jsou lidé spaseni( Poklad)
Kompozice- Promyšlená- souvisí spolu 1. A poslední báseň
-ke sbírce patří i Erbenovy poznámky (tzv. Poznamenání)
- Kromě poslední básně(Věštkyně) je sestavena z 12 balad
-Úvodní Kytice dává naději a víru v lepší budoucnost vlastencům, podobně jako Věštkyně
- Poklad a Dceřina kletba řeší vztah matky a dítěte
-Svatební košile a Vrba se zaobírají vírou v Boha a rouháním. Obě dvě mají smířlivější
konec, díky tomu, že provinilci litují svých činů. Taky je zde přeměna člověka ( v mrtvolu
a vrbu.)
-Polednice a Vodník se zaobírají vztahem matka dítě. Zde dítě umírá, jako trest za opomíjení mateřských povinností
-Záhořovo lože a Zlatý kolovrat řeší otázku, pokání viny a trestu.
-Štědrý večer a Holoubek mají téma lásky a smrti. Jsou zde kontrasty jako je láska a smutek a život a smrt."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d69e25f3161.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Kytice_1.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse