Lakomec - Moliere


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342, Český Krumlov

Charakteristika: Práce ukazuje základní fakta, která můžete použít u ústní maturity z českého jazyka, pokud si vylosujete knihu Lakomec. Najdete zde i charakteristiku hlavních postav a stručný děj, který je podle mého názoru trochu osekaný, ale ukazuje hlavní problém, řešený v této hře.

Obsah

1.
Moliere
2.
Lakomec

Úryvek

"Moliere - vlastním jménem Jean Baptiste Paquelin
- 1622 - 1673
- dramatik, na přelomu baroka/klasicismu
- žil v Paříži, byl to člen kočovné společnosti (divadlo pro lidi)
- psal divadelní hry
- byl ve vězení pro dlužníky - svou kočovnou společnost nedokázal uživit
Lakomec
próza, epika, drama (komedie)
klasicismus (rozumová kázeň - cit podřízen povinnosti a rozumu)
Jazyk: er forma, dialogy, anafora, ironie, nadsázka, spisovný jazyk, vulgarismy, metafory někdy archaismy
Hl.postavy
Harpagon - lakomý, vdovec, chamtivý, bezcitný, peněz-chtivý, lichvář, sobec
Kleant - syn Lakomce, mladý muž, společensky dobře vychovaný, zamilovaný do Mariany - chce si ji vzít
Eliška - miluje Valéra, věří v pravou lásku
Mariana - krásná, skromná, plachá, křehká, chudá, miluje Kleanta"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5554483509609.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Lakomec_18.5..doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse