Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Las islas Canarias

Las islas Canarias


Kategorie: Španělština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Referát se věnuje Kanárským ostrovům. Nejprve zmiňuje polohu ostrovů, jejich vlajku a oficiální znak. Dále vyjmenovává jednotlivé ostrovy a charakterizuje je. Následuje stručná historie. Poté se věnuje podnebí, vegetaci a národním parkům. V závěru stručně popisuje zajímavosti, jakou je město San Cristoval de La Laguna, nějaké karnevaly a jídlo.

Obsah

Referát na téma Las islas Canarias. Rozsah práce jsou 4 strany. Španělský text je proložen českými stručnými překlady.
Obsah:
1
Kanárské ostrovy obecně
2
Vlajka a znak
3
Ostrovy
4
Historie
5
Klima, vegetace, fauna
6
Zajímavosti

Úryvek

"Canarias es un archipiélago del océano Atlántico que conforma una de las diecisiete comunidades autónomas de Espaňa. El archipiélago está situado en el norte de África, cerca de las costas del sur de Marruecos y del Sáhara.
Kanárské ostrovy je souostroví v Atlanském o., které tvoří 1 ze 17 autonomních oblastí ve Španělsku. Souostroví leží na severu Afriky, blízko pobžeří Maroka a Západní Sahary.
Los ciudades principales son Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. El idioma oficial es la Espaňa. La extención de las Canarias es siete mil cuatrocientos cuarenta y siete kilómetros cuadrados y su población es dos millones cien dieciocho mils quinientos diecinueve. Densidad de población es doscientos ochenta y cuatro habitantes por kilómetro. Canarias es dividida en dos provincias, que son divididas en siete islas. Canarias tiene ochenta y ocho municipios.
Hlavní města jsou Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife(v každém legislativním období sídlí v jednom z měst předseda autonomní vlády a ve druhém vícepremiér). Úřední jazyk je španělština. Rozloha je 6 446km² a obyvatelstvo čítá 2 518 519 obyv.Hustota zalidnění je 284 obyv/km².Kanáry jsou rozděleny na 2 provincie, které jsou rozděleny na 7 ostrovů. Kanáry mají 88 obcí.
La Bandera de Canarias es oficial desde 1982.Se utilizaron el blanco y el azul de la bandera de Tenerife y el azul y el amarillo de l bandera de Gran Canaria y se ordenaron según la disposición geográfica de las islas, es decir, el blanco a la izquierda, que se corresponde con el oeste, el amarillo a la derecha que se identifica noc el este y el azul en el centro.
Vlajka je oficiální od 1982.Je použita bíla a modrá vlajka Tenerife a modrá a žlutá vlajka Gran Canaria.Je rozdělená v závislosti na zeměpisném rozložení ostrovů, tj.bílá vlevo, což odpovídá západu, lutá vpravo, která odpovídá východu a modrá uprostřed(oceán).
El escudo fue creado en 1982 también. En campo de azur trae siete islas de plata bien ordenadas, dos, dos, dos y una esta última en punta.Como timbre una corona real de oro,surmontada de una cinta de plata noc el lema ,,Océano“ de sable y como soportes dos canes en su color encollarados.
Oficiální znak byl taé vytvořen 1982.V oblasti modrého štítu se nachází 7 oblaků, které symbolizují 7 ostrovů. Jsou 2 2 2 a 1. Nad štítem je královská koruna, která symbolizuje zlato, nad ní stříbrná stuha s mottem oceánu. Po stranách jdou dva psi-dříve se na ostrovech hodně chovali psi."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56eaeba693433.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Kanarske_ostrovy.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse