Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Lev Nikolajevič Tolstoj: Rodinné štěstí

Lev Nikolajevič Tolstoj: Rodinné štěstíKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Rodinné štěstí, jehož autorem je Lev Nikolajevič Tolstoj.

Obsah

1.
Lev Nikolajevič Tolstoj: Rodinné štěstí

Úryvek

"Rodinné štěstí
Tolstoj Lev Nikolajevič
Jedná se o jeden z kratších a méně známých románů L. N. Tolstého. Příběh je vyprávěn z pohledu mladé ženy, šlechtičny Mášy (Marji), která žije na venkově spolu s mladší sestrou Soňou a starou rodinnou přítelkyní Káťou, pěstounkou, která se o obě dívky stará po smrti jejich matky. Ta zemřela již před rokem, dívky žijí na vesnici proto, že drží smutek. Krom toho neznají své majetkové poměry, a tak ani vycestovat nemohou a jen čekají na příjezd poručníka.
Matka Máše před svou smrtí slíbila, že ji vezme do Petrohradu a uvede do společnosti. Máša se velice těšila, ale teď se na vesnici nudí, nemá co dělat a lituje, že zde promrhá svá nejlepší léta – je jí právě sedmnáct. Jednoho dne přijede poručník, známý rodiny Sergej Michajlyč. Máša má velikou radost a vůbec jsou celý večer všichni šťastní a veselí. V létě Michajlyč rodinu opět navštíví a do Máši se zamiluje. Ta si ho velice váží, je jí sympatický a po nějaké době jeho lásku opětuje. I když Michajlyč dosáhl již 36 let, nakonec se dohodnou na svatbě.
Marja zažívá nejšťastnější období svého života. Je plná ideálů a nadějí do budoucna, plánuje společný život. Po svatbě žijí krátce na venkově, jsou šťastni a tráví většinu času spolu. Po dvou měsících odjíždějí do Petrohradu. Máša je okouzlena bohatými zábavami, kulturním životem, vše je pro ni nové, zajímavé a vzrušující. Naproti tomu Michajlyč nemá okázalé šlechtické zábavy a plesy příliš v lásce, mnoho lidí je mu nesympatických, i tak ale často s Mášou chodí na plesy, koncerty, do divadel, na opery a apod. Michajlyč pohrdá bezduchostí a falší panských zábav, život aristokratů je mu odporný. Kvůli tomu mezi manželi dojde k první hádce – Michajlyč žárlí, protože Marja na jednom z plesů koketuje s jedním princem. Chce odjet na venkov, ale Marja si nakonec vymůže odjezd až po jednom rautu, kterého se ještě chce zúčastnit.
Marja porodí dítě a vzápětí oba odjíždějí do Heidelbergu, kde má manžel nějaké řízení. Marja mezitím na krátkou dobu odjíždí do lázní v Badenu, kde se spřátelí s místní honorací. Jednou náhodou vyslechne rozhovor dvou mužů, kteří srovnávají její krásu s jinou kněžnou. Cítí se tím velice dotčena. Cestou z jedné vyjížďky se na lesní cestě zdrží s jedním vojákem, který jí vyzná lásku a pokusí se ji políbit. Marja je velice rozčilená a bezradná, hned večer proto odjede za mužem a požádá ho o urychlený návrat zpět do Ruska.
Kniha končí v Rusku, kam se manželé vracejí na své venkovské sídlo. Marja se cítí provinile, ale konečně si uvědomí sílu své lásky k Michajlyčovi. Nejsou již sice vášnivě zamilováni, o to je však jejich láska silnější. Marja si uvědomí, že manželství má být především přátelstvím, spojením dvou bytostí, které spolu chtějí trávit poklidný zbytek života."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dea7ed2de1c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
L_N_Tolstoj_Rodinne_stesti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse