Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Lidské zdroje v podniku

Lidské zdroje v podniku


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma lidské zdroje v podniku.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"Lidské zdroje v podniku
-se zabezpečováním podniku zaměstnanci je spojena řada tzv. personálních činností, které se vztahují k:
Přijímaní zam-ců
-odměňování zam-ců
-péči o zam-ce
-propouštění zamců
-personálními činnostmi se zabávají personalisté a všichni vedoucí pracovníci na jednotlivých stupních řízení. Cílem je zajistit, aby podnik měl potřebný počet pracovníků odpovídajících kvalifikace a ti dobře pracovali
Odbory: v pracovně právních vztazích mezi zam-teli a zam-ci hrají důležitou roli odborové orgány, které zastupují zájmy zamců- Odbory jsou dobrovolné sdružení těch zaměstnanců, kteří do nich vstoupí. Zvolené odborové orgány zastupují zaměstnanci vůči vedení nebo majitelům podniku. Zastupují i zam-ce, kteří nejsou členy odborové organizace odborový orgán uzavírá jménem zamců s vedením tzv. kolektivní smlouvu
Většinou je na jeden rok. Jsou v ní písemně zachyceny dojednané podmínky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ab16e49e642.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Lidske_zdroje_1.doc (25 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2165x
2. Vypravování 1570x
3. Reportáž 1300x
4. Lakomec-Moliere 632x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x