Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Lidské zdroje v podniku

Lidské zdroje v podniku


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma lidské zdroje v podniku. Popisuje odbory, plánované potřeby zaměstnanců nebo pomoc státu při ztrátě práce.

Obsah

1.
Lidské zdroje v podniku

Úryvek

"ODBORY:
- V pracovně právních vztazích mezi zaměstnanci hrají důležitou roli odborové orgány, které zastupují zájmy zaměstnanců
- -jsou dobrovolné sdružení těch zaměstnanců, kteří do nich vstoupí
- Zvolené odborové orgány ( předseda apod. ) zastupují zaměstnance vůči vedení nebo majitelům podniku
- -zastupují i zaměstnanci, kteří nejsou členy odborové organizace, odborový orgán uzavírá jménem zaměstnance s vedením tzv. KOLEKTIVNÍ SMLOUVU
- Většinou je na rok, jsou v ní písemně zachyceny dojednaané podmínky v odměńování a péči o zaměstnance
- Pokud při projednávání kolektivní smlouvy nnení možné dojít k dohodě mezi odboráři a vedením, může být jako krajní prostředek řešení sporu, vyhlášena STAVKA ( zastavení práce zaměstnanců) nebo výluka – zastavená práce zaměstnavatelů
- Jestliže není v podniku založená odborová organizace, může zaměstnavatel tyto podmínky upravit sám tzv. vnitřním předpisem, kromě toho si mohou zaměstnanci zvolit radu zaměstnavatelů, které zaměstnavatel povinnen poskytovat podrobné informace jako odborům
-

PLÁNOVANÉ POTŘEBY ZAMĚĚSTNANCŮ
-KAŽDÝ PODNIK POTŘEBUJE URČITÝ POČET ZAMĚSTNANCE-, KURČITÉ KVALIFIKACE
-nejjednodušší je stanovené potřeby zaměstnanců podle momentální situace na trhu nebo odhadem, pro přesně určené potřeby zaměstnanců používají některé podniky normy spotřeby práce
-nejčastěji jsou tyto normy výkonové
*výkonová norma času – stanoví čas potřebný na jednotku výrobku nebo poskytnutí služby, např. deset min. na zpracování dřeva
*výkonová norma množství – stanoví množství výrobků nebo služeb, které má být vyrobeno nebo poskytnuto za jednotku času

Postup při stanovení potřeby zaměstnanců
1. stanovíme celkový čas potřebný pro výrobu nebo poskytnutí služby v určitém období, např. měsíc, rok…
2. stanovíme, kolik času za danou dobu odpracuje jeden zaměstnanec
3. počet zaměstnanců – celkový čas potřebny pro býrobu: celkový pracovní čas jednoho zaměstnance

ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ:
Nová pracovní místa nebo uvolněná pracovní místa je možné obsadit:
1. vlastními zaměstnanci
- podnik takto zpravidla obsazuje důležité funkce pro jejichž výkon si zaměstnance předem připravuje
-obvykle dochází k posunu na jednotlivých místech a na trhu práce se hledá zaměstnanec na uvolněnou nižší funkci
2. náborem na trhu práce
- to je z volných zdrojů pracovních sil
-zajišťuje ho personální útvar a provádí se různým způsobem ( inzerce, spolupráce se školami, osobní kontakty a doporučení, pracovní agentury nebo se zájemci hlásí sami, úřady práce)…zájemci se pak účastní výběrového řízení
-musí předložit např. životopis, doklady o vzdělání, potvrzení o praxi, výpis z rejstříků trestů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f25b147241b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Lidske_zdroje_21.8..doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3042x
2. Vypravování 2257x
3. Reportáž 1744x
4. Lakomec-Moliere 829x
5. Slohové práce 577x
6. Bylo nás pět 453x
7. Stížnost 386x
8. Odpověď na poptávku 357x
9. Pythagoras 318x
10. Odpověď na objednávku 311x