Lipidy- pracovní list


Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje pracovní list na téma lipidy. Popisuje základní otázky, pojmy a rovnice.

Obsah

1.
Definice lipidu, příprava
2.
Nasycené a nenasycené mastné kyseliny
3.
Složení lipidů
4.
Ztužování tuků, kyselá hydrolýza, zmýdelnění
5.
Chemické složení
6.
Složité lipidy
7.
Cholesterol HDL, LDL
8.
Žluknutí tuků

Úryvek

"8. V čem spočívá rozdíl v chemickém složení mezi tuků a olejů?
Tuky - glyceridy, v nichž převažují nasycené mastné kyseliny, jsou v běžných podmínkách tuhé
Oleje - převažují nenasycené mastné kyseliny, jsou tekuté

9. Co rozhoduje o biologické hodnotě a vlastnostech lipidů?
Biologická hodnota tuků je ovlivněna obsahem nenasycených mastných kyselin, obsahem vitamínů rozpustných v tucích a na stravitelnosti tuku.
Lipidy jsou velkou měrou ovlivněny povahou mastných kyselin:
- nasycené MK: vyšší teplotu tání, větší stabilita lipidů
- nenasycené MK: nižší teplotu tání,menší stabilita lipidů
Čím je poloha dvojné vazby blíž ke karboxylové skupině, tím mají lipidy nižší teplotu tání a jsou méně stabilní. Jsou hydrofobní (odpuzují vodu), nerozpustné ve vodě. Příčinou je přítomnost velkých nepolárních acylů (zbytků mastných kyselin). Jsou rozpustné v polárních rozpouštědlech (chloroform, ether…).

10. Vysvětlete pojem EPA.
EPA – kyselina eikosapentaenová, nenasycená mastná kyselina obsažená zejména v rybím tuku

11. Napište složení složitých lipidů a vysvětlete jejich význam.
Složité lipidy se od jednoduchých liší tím, že v molekule mají kromě karboxylové kyseliny a
alkoholu ještě další složku:
• Fosfolipidy obsahují esterově vázanou kyselinu fosforečnou
• Glykolipidy mají sacharidovou složku – glukosu nebo galaktosu
Složité lipidy se vyskytují ve všech rostlinných i živočišných buňkách, zejména v biologicky nejaktivnějších tkáních a orgánech – v mozku, v míše, v srdci. Jsou důležitou složkou buněčných membrán, kde zajišťují heterogenitu prostředí v buňce.

12. Vysvětlete LDL, HDL cholesterol.
LDL cholesterol - nízkodenzitní lipoprotein, vzniká v játrech (velikost okolo 20 nm), obsahují apolipoprotein B odpovědný za ukládání cholesterolu, hlavně ve VLDL (velmi nízkodenzitní lipoprotein ) jako důsledek štěpení jejich triglycerolu, vážou se na membránový receptor
HDL cholesterol - vysokodenzitní lipoprotein, tvoří jej shluky velikosti zhruba 10 nm obsahující převážně apolipoprotein A1 uvolňující cholesterol do jater, vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52c80667ee36.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Prlist_Lipidy.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse