Lisabonská smlouva


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z předmětu ekonomie na téma lisabonská smlouva a okamžité zrušení pracovního poměru.

Obsah

1.
Lisabonská smlouva
2.
Okamžité zrušení pracovního poměru

Úryvek

"A) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
-založeno 1960 v Paříži
-nyní má 31 členů, založena jako nástupnická organizace orgánů, který zajišťoval realizaci Marshallova plánu
-hlavní cíly:
-zvyšování životní úrovně členských zemí
-rozvoj svétového bochodu
Rada OECD:
- V čele OECD stojí rada, v níž má každá členská země jednoho představitele
- -rada se schází dvakrát za měsíc a jednou za rok se schází ministři členských zemí
-
b) Sdružení států vyvážejících ropu
-založena 1960 v Bagdádu, se sídlem ve Vídni
-v současné době má 11 člen-: Alžírsko, Indonésie, Irák, Irán, KATAR, Kuvajt, Libye, Nigérie ,Saúdská Arábie, Spoj. Arabské emiráty, Venezuela
-hlavní cíle:
- spolupráce v oblasti těžby ropy, její přeprava a zpracování
-stanovení produkčních kvot a cen ropy

c)Světová obchodní organizace
-hlavní organizace pro dohled nad mezinárodním obchodem
-vznikla v roce 1995
-upravuje obchodní pravidla mezi členskými zeměmi
-hlavní cíle:
-zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami
- v současné době sdružuje 145 členů
-je stanoveno 28 dohod, které upravují mezinárodní obchod
-řídícím orgánem je ministerská konference

d) světová banka
- cílem je snižovat chudobu ve světě pomocí úvěrů a technické pomoci vládám
- byla založena v roce 1944, má více než 180 členů
- nejvíce jich přibylo v 50. a 60. letech, kdy mnoho kolonií získalo nezávislost
-jako světová banka se označují tyto instituce:
- mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – poskytuje půjčky středně bohatým zemím
-mezinárodní asociace pro rozvoj – poskytuje půjčky středně bohatým zemím
-tyto dvě instituce tvoří tzv. skupinu světové banky
-nejvyšším řídícím orgánem je rada guvernérů, každá země má svého a je to většinou ministr Financí
- v čele světové banky je podle nepsané dohody američan (nyní Jim YOUNG KIM v čele MMF Evrpan Christine Lagarde

e) organizace, jejímž cílem je podporovat státy, které zažívají hospodářskké potíže
- k založení vedla krize ve 30. letech 20. století – vznikl v roce 1944 v Bretton woods v USA a zakládající dohodou podepsala i československá exilová vláda
-ČSR bylo v roce 1954 členství pozastaveno z důvodu, že neposkytovala stanovené ekonomické údaje
- v současné době má 185 členů
MMF zavedl svoji speciální měnu, tzv. SDR = SPECIL DRAWING RIGHTS = zvláštní práva čerpání
- Hodnota SDR je dána košem 4 hlavních měn : EUR,J gbp, USD, JPY
- MMF je v určitých intervalech vydává a přiděluje členům, kteří tak zvyšují devizové rezervy
- -vrcholným orgánem je Sbor guvernérů = ministři financí nebo velitelé CB členských zemí
- - v čele MMF je podle nepsaného pravidla Europan"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c171bd15d28.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lisabonska_smlouva.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3087x
2. Vypravování 2307x
3. Reportáž 1765x
4. Lakomec-Moliere 836x
5. Slohové práce 581x
6. Bylo nás pět 460x
7. Stížnost 390x
8. Odpověď na poptávku 363x
9. Pythagoras 326x
10. Odpověď na objednávku 311x