Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Lucembursko: přírodní podmínky, obyvatelé, ekonomika

Lucembursko: přírodní podmínky, obyvatelé, ekonomika


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje přehled základních geografických, sociodemografických a ekonomických informací o evropském státu Lucembursko. Země je nejprve přiblížena prostřednictvím svých prostorových charakteristik od polohy po tvar území, následuje popis přírodních podmínek a odtud se text obrací k demografickým údajům. Po krátkém výčtu významných sídel a nastínění povahy politického systému je zbývající prostor vyhrazen sektorům národního hospodářství, speciálně pak dopravě a cestovnímu ruchu.

Obsah

1.
Prostorové charakteristiky
1.1.
Poloha
1.2.
Sousední země
1.3.
Velikost území
1.4.
Tvar území
2.
Přírodní podmínky
2.1.
Povrch
2.2.
Vodstvo
2.3.
Podnebí
2.4.
Biogeografie
3.
Obyvatelstvo a sídla
4.
Vláda
5.
Hospodářství
5.1.
Primární sektor
5.2.
Sekundární sektor
5.3.
Terciární sektor
5.4.
Doprava
5.5.
Cestovní ruch

Úryvek

"Přírodní podmínky

Povrch
Severní část Lucemburska spadá pod oblast Oesling, je složena převážně z břildic a pískovce, převládají zalesněné plošiny zabírá asi 1/3 území, průměrná výška je 550 m. n. m
Jih země, který je geologicky mladší, tvoří oblast Gutland,kde převažují nížiny a pahorkatiny. Průměrná výška je 245 m. n. m.

Vodstvo
Hlavní řekou Lucemburska je řeka Mosela (u hranic s Německem) a je splavná.
Další řeky jsou přítoky Mosely řeky Sure, Our, Alzette.

Podnebí
Podnebí je kontinentální.
Jsou teplotní rozdíly mezi severní a jižní částí a střední rozdíly mezi létem a zimou.
Průměrná roční teplota na jihu je 9 C a na severu 8,1 C.
Nejnižší naměřená teplota -18C (1973).
A nejvyšší teplota 32,5C (1981).

Biogeografie
Lucembursko tvoří asi z 1/3 lesy. Źijí zde zvířata typická pro západní Evropu tzn. jelen, jezevec atd.

Obyvatelstvo a sídla
Počet obyvatel na území Lucemburska dosahuje 425 000 - 1998 (163). Hustota obyvatelstva je 147 obyvatel/km2. Přirozený přírůstek obyvatel činí 0,4%. Do roku 1988 byl silný úbytek obyvatelstva, nyní však počet obyvatel mírně stoupá, především díky přílivu cizinců. Složení obyvatel tvoří ze 78 % Lucemburkové a z 22% cizinci - Italové, Portugalci…V Luc. Je také velmi v pokročilá urbanizace-ve městech 84% obyvatel. Aktivní věk Lucemburska tzn. (15-64 let) tvoří 69% obyvatel a z toho je 52%mužů a 48% žen. V Luc. není vysoká nezaměstnanost.
Hlavní městem je Luxemburg-75´300 obyvatel (s aglomerací 120´000), mimo jiné sídlem Evropského soudního dvora. Další sídla jsou Esch sur Alzette, Duchelange a Differdange.
Úředními jazyky jsou lucemburština, francouzština a němčina.

Vláda
Státním zřízením je konstituční monarchie s velkovévodou v čele. Vládu tvoří 11 ministrů v čele s ministerským předsedou. Parlament je jednokomorový s 64 členy volených na 5 let. Soudnictví je tvořeno soudy a tribunály. Armádu tvoří 1 pluk profesionální armády (500 mužů). Všeobecná branná povinnost zrušena r. 1967. Země je členem EHS (Německo, Belgie, Francie, Nizozemí a Velké Británie), NATO, celní unie s Belgií a zemí Beneluxu."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ec122c34484c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lucembursko.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse