Lužní les


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech popisuje lužní les, jeho faunu a flóru a uvádí příklad konkrétního potravního řetězce.

Obsah

1.
Obecně o lužním lese
2.
Fauna a flora lužního lesa
3.
Jarní a letní druhy rostlin
4.
Příklad potravního řetězce

Úryvek

“• LUŽNÍ LES
• Karolina Edelmannová
• LUŽNÍ LES
• Přítomnost vodního toku nebo vysoké podzemní vody-> v půdě je nedostatek kyslíku, tak dochází k redukčním pochodům. Vznikají sloučeniny dávající půdě modré zbarvení a zvláštní zápach = glejové půdy
• Lužní lesy se nalezneme v nadmořské výšce do 300m.n.m.
• Většinou málo srážek kolem 500 mm, příznivé teplotní podmínky kolem 9°C -> dlouhé vegetační období 220-240 dní.
• FLÓRA
• Vysoká klenba korun stromů->přítmí
Topol, dub, jasan, jilm, olše, lípa
• Na více světelných místech jsou keře: střemcha, zimozel, svída, kalina, bez
• Šlahouny: chmel obecný, popenec obecný ostružiník a svízel
• Bylinné patro nejrozmanitější na sušších místech. Jarní světlomilné a letní stínomilné byliny. V létě ve stníu hlavně trávy
• Mechové patro není kompaktní, zabírá maximálně 10% území
JARNÍ DRUHY:
Bledule jarní, sněženka předjarní, orsej jarní, křivatec žlutý, ptačinec velkokvětý, plicník lékařský, violka lesní a hlavně dymnivka dutá
LETNÍ DRUHY
Děhel lesní, pomněnka bahenní, kosatec žlutý, čarovník obecný, podražec křovistý, vrbina penízková, pryskyřník plazivý, kostival lékařský, krtičník hlíznatý, netýkavka nedůtklivá a kopřiva dvoudomá
• FAUNA
• Málo půdní fauny
• Hojný hmyz, pavoukovci a roztoči. Málo žížal a sekáčů.
• V blízkosti vody hodně obojživelníků
• Ptáci: pěnice, budníček, pěnkava, sedmihlásek, červenka, špaček, cvrčilky, rákosníci,
čápi, volavky, kvakoš
Včelojed, káně, luňák, jestřáb, raroh, orel mořský
Zelené řasy->pisivka-> rákosník obecný-> orel mořský-> půdní bakterie, plísně
(parazit- čmelík)
• Použitá literatura
Miloš Anděra: Encyklopedie naší přírody - Fauna.
Kolektiv: Průvodce naší přírodou"

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt). Obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4848fb8ce759f.zip (1930 kB)
Nezabalený formát:
Luzni_les.ppt (2059 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse