Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Malý princ - Saint-Exupéry

Malý princ - Saint-Exupéry


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Tento rozbor díla Malý princ je zpracován do podoby maturitního rozboru, naleznete zde vše, co po vás budou učitelé požadovat.

Obsah

1.
Autor
2.
Jiní spisovatelé této doby
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Přiblížení k době
5.
Kompozice díla
6.
Obecná charakteristika díla
7.
Jazykové prostředky
8.
Tematická výstavba
9.
Postavy
10.
Námět díla
11.
Téma
12.
Místo děje
13.
Obsah díla
14.
Hlavní myšlenka
15.
Hlavní myšlenka

Úryvek

"Autor:
Exupéry byl francouzský prozaik, publicista a letec.
Pocházel z aristokratické rodiny. Studoval ve Švýcarsku a v Paříži. Od mládí se zajímal o letectví. Leteckou způsobilost získal během vojenské služby. Letectví se věnoval celý život. Jako pilot podnikl četné cesty po celém světě. Konal přednášková turné, psal reportáže. Literární a publicistické činnosti se věnoval již od dvacátých let. Za 2. světové války, do které se Antoine de Saint – Exupéry sám přihlásil, zahynul při průzkumném letu, pravděpodobně nad Středozemním mořem nedaleko Korsiky. Jeho povolání ho přímo inspirovalo v tomto díle. Tehdejší společnosti vytýkal jednostranné vnímání světa.
Mezi jeho další díla patří Noční let či Kurýr na Jih.

Jiní spisovatelé této doby:
Gabriel Chevalier – Zvonokosy, Francie
humorný román, kritika maloměšťanské společnosti- s nadsázkou. Spor lidu, jestli na náměstí za kostelem postaví WC. Nadsázky- město se kvůli tomu rozdělí na 2 strany, musela přiject armáda
Roman Rolland – Petr a Lucie
Milostná, válečná novela- Velikonoce, Shakespearův námět, námětem je skutečná událost, kdy zemřela jeho žena
Hemingway Ernest- Stařec a moře
Novela, zobrazení boje člověka s přírodou-rybou
Společensko-historické pozadí:

Francouzská literatura 20. století.
Světová literatura mezi válkami.

Přiblížení k době

11.11. 1918- Německo kapituluje – konec 1. světové války
1. stát budující socialismus- Rusko (SSSR 1922)- tzv. SOCIALISTICKÝ REALISMUS
1922- Pochod na Řím- Mussolini- v Itálii Fašismus (zdůraznění nacionalismu, potlačení demokracie)
1933- Htler římským kancléřem – nacismus v Německu(+ antisemitismus = rasismus)
1929-1933- Černý pátek – Světová hospodářská krize- nezaměstnanost"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5648971e3e1ad.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Maly_princ_17.11..doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse