Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Marie Majerová: Siréna

Marie Majerová: SirénaKategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Siréna, jehož autorkou je Marie Majerová.

Obsah

1.
Marie Majerová: Siréna

Úryvek

"Siréna
Majerová Marie
Román Siréna patří k nejznámějším dílům Marie Majerové. Představuje autorčino velké syntetické dílo, sociální román, k němuž směřovalo všechno její dosavadní úsilí.
Při práci na tomto románu využila Majerová zkušeností získaných jak při psaní prvních tří monografických románů, tak při svém prvním pokusu o román kolektivní (Přehrada).
Na širokém obrazu vývoje Kladenska od prvního vpádu průmyslu, přes klasickou lesní idylu až po vypuknutí první světové války zobrazila Marie Majerová proces industrializace, zprůmyslňování, a spolu s ním proces vzniku, růstu a formování dělnické třídy.
Šíře pohledu i časová rozlehlost díla donutily autorku použít formu románové kroniky, která byla naposledy v české literatuře úspěšně užita v historických románových kronikách Aloise Jiráska.
Jednotlivé kapitoly románu Siréna mají značnou samostatnost, částečně se i časově překrývají, což umožňuje konfrontaci různých pohledů na tutéž skutečnost. Zmnožení perspektivy dociluje autorka i vložením dobových dokumentů, různých dopisů, deníkových záznamů nebo novinových zpráv.
Románová kronika Siréna vznikla během hospodářské krize třicátých let. Přivádí čtenáře mezi kladenské hutníky a horníky, ukazuje jejich reálný život od druhé poloviny devatenáctého století.
Vývoj dělnictva, ale i celkové společnosti vyobrazen na rodině Hudců. Dobově typické momenty totiž zosobňují Hudcové tří generací. Nejstarší z nich, Hudec - vynálezce, býval uhlířem v lánských lesích. Do Kladna ho přivedla naprostá náhoda. Tragicky se zranil při práci v lese a díky tomu zažije milostný románek s krásnou a urozenou Liselot, ze kterého mu zůstává tříletý syn.
Další postavou románu je Pepek - frajer, hrubý člověk, rváč a záletník, který pracuje na huti jako předák valcířů a vždy se rád napije. Hrubě se chová především ke své hodné, obětavé, tiché, ušlápnuté ženě. Pepka - frajera se jednoho dne stane obětí hutního neštěstí.
Pepkova manželka, Hudcovka, se stává prototypem dělnické ženy a matky v české literatuře. Snoubí v sobě prostotu, moudrost, pracovitost a lásku. Hudcovka se nejdříve politicky neangažuje, stojí mimo hlavní revoluční proud, je ale jím stržena ve chvíli, kdy brání svou milovanou dceru Emču.
Rodinné typy dokresluje nejmladší z Hudců, syn, z legrace nazývaný Hudec - policajt. Procestoval velký kus světa, účastnil se revoluční stávky v Americe (což ho naučilo nebát se bojovat za svá práva a za přiměřenou odměnu za práci). Patří spolu s matkou k hlavním oporám a vedoucím kladenské stávky, ke které došlo v roce 1900.
Dalším členem rodiny je vnuk Jožka, kterého čeká vojenská povinnost...
Siréna patří spolu se svým volným pokračováním, Havířskou baladou, k nejlepším dílům Marie Majerové, k dílům, jež nejsou ještě tolik ovlivněna idejemi komunismu a socialistického realismu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b07ec977c22.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Majerova_Sirena.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse