Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Markéta Behinová: Výchova podle slavných maminek

Markéta Behinová: Výchova podle slavných maminek


Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se strukturou, tématy i formálními aspekty rozhovorů se slavnými maminkami zahrnutými v knize Markéty Behinové Výchova podle slavných maminek.

Obsah

1.
Obsah knihy
2.
Úvod
3.
Struktura a témata rozhovorů

Úryvek

"Kniha se skládá z úvodu a z kvalitně zpracovaných rozhovorů 25 více či méně mediálně známých maminek, 26 rozhovorem je „samorozhovor“ autorky samotné knihy. V době vydání tohoto novinářsky zpracovaného souboru rozhovorů tyto známé maminky žily s různým počtem různě starých dětí. Mezi ženy, které souhlasily se zveřejněním a knižním zpracováním rozhovorů, patří například Sabina Laurinová, Míša Maurerová, Mahulena Bočanová nebo Olga Šípková. Popisují zde své maminkovské příběhy, radosti i starosti spojené s mediální „profláknutostí“ své osoby, případně i mediální známostí svého partnera.

V úvodu autorka popisuje své ne/příjemné zkušenosti z vedení a zpracování rozhovorů, a s dlouhodobou novinářskou prací všeobecně. Samotnému rozhovoru předchází předmluva spojená s určitým soukromým tématem, které souvisí s výchovnými postupy slavné ženy. První vzorový rozhovor zpracovala autorka podle vlastních zkušeností, po něm následuje 25 deklarovaných rozhovorů.

Jako první je v rozhovoru uvedeno jméno slavné maminky. Hned vzápětí je zaznamenána citace, která by se dala označit za krédo celého rozhovoru. Následuje pečlivě rozpracovaný rozhovor, který je rozčleněn na několik částí podle tematické segmentace otázek.

V rozhovoru maminky zprostředkovávají své výchovné myšlenky a tipy na výchovu. Ze zaznamenané písemné konverzace je vypíchnutá rada, myšlenka, která charakterizuje celou konverzaci. Na konci rozhovoru jsou v několika stručných, ale velmi jasně zformovaných bodech popsané výchovné zkušenosti a rady.

Z rozhovorů lze vyčíst podněty k zamyšlení, neskrývanou radost z úspěchů svých dětí. Známé ženy se snaží nabídnout některá řešení nejrůznějších problémů. Při všech rozhovorech se používá přímých řečí jako odpovědí na kladené otázky. Každý rozhovor je doprovázen celostránkovou fotografií zpovídané maminky i se všemi svými dětmi."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515df9f49c04e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Behinova_Vychova_podle_slavnych_maminek.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse