Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Marketing - otázka do AJ

Marketing - otázka do AJ


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., Kroměříž

Charakteristika: Práce obsahuje vyplněnou otázku k absolutoriu na téma marketing. Pojem marketing a důležité klíčové body jsou vysvětleny co nejjednodušším způsobem v anglickém jazyce.

Obsah

1.
What is marketing?
2.
Marketing plan, 4P
3.
What are the types of advertising and promotion?
4.
How can we protome holiday destination?
5.
How should a travel agent deal with a customer?

Úryvek

"There are many definitions of marketing. We can describe it in the following way:

Marketing is about understanding customers and finding ways to provide products or services which customers need and demand.

Marketing is process which involves researching, advertising, distributing and selling products or services.

In Oxford dictionary: marketing = the activity of showing and advertising a company’s products in the best possible way

2) Marketing plan, 4Ps

We can say that the right product should be in the right place, at the right time and at the right price  to reach all of this it is necessary to make a marketing strategy (= marketing plan)

Marketing plan includes 4 important elements which influence customers (= marketing mix = 4Ps):
 PRODUCT
 PRICE
 PLACE (= distribution)
 PROMOTION

PRODUCT
Important questions are:
- What does the customer want from the product/service?
- How and where will the customer use it?
- What does it look like?
- How is it called?
- What size, colour, and so on, should it be?

PLACE
We need to know:
- Where buyers look for your product or service?
- If they look in a store, what kind store it is? A special boutique or a supermarket, or both?
- Can they buy the product online, direct or from a catalogue?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f372429a7b3.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Marketing_otazky.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse