Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Maryša - Alois a Vilém Mrštíkové

Maryša - Alois a Vilém Mrštíkové


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor knihy Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových, která je vhodná k maturitní zkoušce a obsahuje i poměrně rozsáhlý obsah.

Obsah

1.
Údaje o autorovi, jeho další díla, současníci
2.
Charakteristika doby, ve které bylo dílo vydáno
3.
Literární druh a žánr, umělecký směr
4.
Charakteristika hlavních postav, obsah
5.
Kompozice
6.
Jazyk, hlavní téma
7.
Zajímavosti, vliv díla

Úryvek

"Alois (1861 – 1925) a Vilém (1863 – 1912) se narodily v Jimramově u Nového města na Moravě. Oba dva byli prozaicky a dramatici. Oba bratři povýšili úroveň moravské literární tvorby na srovnatelnou evropskou úroveň. Vilém kvůli psychickým problémům spáchal sebevraždu.
Další díla: Alois – Rok na vsi, Vilém – Pohádka máje
Současníci: Julius Zeyer, Alois Jirásek, Ladislav Stroupežnický (Naši furianti)
Doba: 2. pol. 19. století – doba vlády habsburského císaře Františka Josefa I. V 60. letech 19. století došlo k oslabení absolutismu a tím k oživení veřejného a politického života. V r. 1867 se habsburská monarchie rozpadla na Rakousko – Uhersko a monarchie byla rozdělena na dvě části – Předlitavsko, Zalitavsko. Velké politické změny umožnily i kulturní rozmach např. vznikl tělovýchovný spolek Sokol, v r. 1868 byl položen základní kámen Národního divadla.
V české literatuře se jedná o dobu, kdy byl hojně používán realismus, vznikala historická próza (Alois Jirásek) a v dramatické tvorbě převládalo realistické drama.

Maryša je společné dílo obou bratří.
Jedná se drama (určené k předvádění na jevišti) a je to realistická tragédie (realismus – společnost je zobrazena bez jakýchkoliv přikrášlení, usiluje o pravdivé zobrazení lidské osobnosti, tragédie – tragický konec, pochmurný děj) situována do jihomoravské vesničky na konci 19. století (Klobouky u Brna).
Postavy:
Lízal – Maryšin otec, sedlák, lakomec, manipulátor
Lízalka – jeho žena, umíněná, tvrdohlavá, přísná
Maryša – jejich dcera, mladá (20 let), hezká, bezmocná (musí si vzít Vávru, kterého nemiluje), je zamilovaná do chudého Francka
Rozára – služka
Vávra – mlynář, 40 let, vdovec se 3 dětmi (údajně manželku utrápil k smrti), přísný, touží po penězích
Francek – rekrut, mladý, statečný, miluje Maryšu, upřímný (říká vždy to, co si myslí)
Horačka – Franckova matka
Strouhalka
Strouhal
Stařenka – Maryšina babička
Hospodský
Hospodská
Pavel – řeznický tovaryš
Hrdlička – obecní sluha
Soudní sluha
Franěk a Buček – sousedé
Vojténa
Rozsívalka

Lízal domluví s Vávrou, že mu dá za ženu svoji dceru Maryšu. Vávra je však o 20 let starší, má 3 děti a manželka mu zemřela, protože ji údajně utrápil a po vsi se povídá, že ji dokonce bil. Maryša je zamilovaná do Francka. Ten je ovšem chudý a musí odejít na vojnu. Pro Lízala jsou peníze mnohem důležitější než Maryšino štěstí, proto ji donutí k sňatku s Vávrem, který je bohatší než Francek, i když má několik dluhů. Lízalovým je navíc jedno, jaký ošklivé věci se o Vávrovi povídají. Vávrovi se Maryša líbí, ale stejně nejvíc je pro něj důležité její věno. Maryša se stále snaží vzdorovat svým rodičům a přesvědčit je, že si Vávru vzít nechce, ale nepodaří se jí to."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540b4ecc49f91.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Marysa_Mrstik.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse