Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Matematika, výpočetní technika a já - úvaha

Matematika, výpočetní technika a já - úvaha


Kategorie: Informatika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zamýšlí nad významem matematiky a výpočetní techniky nejen pro něj, ale pro společnost jako celek. Práce podává vlastní názor autora.

Obsah

.

Úryvek

Když se např. zamyslíme nad samotným pojmem počítač, přijde nám tento pojem v dnešní dob jako samozřejmý, kdy alespoň uživatelské zvládnutí tohoto přístroje je bráno jako nutnost pro patřičné vzdělání a následné uplatnění v zaměstnání. Ale pokud by jsme se před 15 lety zeptali desetiletého dítěte, co to je výpočetní technika nebo počítač, zřejmě by jsme nedostali uspokojivou odpověď. A dnes? Děti školou povinné posílají emaily, komunikují pomocí webových kamer se svými vrstevníky a nevědět, co je to internet by bylo na dnešní dobu neodpustitelné. Obecná znalost výpočetní techniky byla od jejího počátku více či méně závislá na rozvoji tohoto odvětví, kdy s příchodem cenově dostupných počítačů se tento obor stává celosvětovým trendem s obrovským komerčním využitím. S rozvojem hardwaru šel ruku v ruce i rozvoj softwaru, který je dnes využíván v průmyslu, zdravotnictví, ekonomii, školství a dalších oborech. Já osobně spatřuji určitou souvislost s počátečním vývojem počítačů v lidské potřebě dokázat přenést zdlouhavé výpočetní operace z lidského mozku do počítače, který je schopen určitá data vyhodnotit rychleji a dokonaleji než člověk.

Poznámka

Krátká subjektivní práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44672148bb5fc.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Uvaha_Matemetika_a_ja.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse