Matka - Karel ČapekKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary

Charakteristika: Práce stručně rozebírá dílo Matka od Karla Čapka.

Obsah

1.
Doba a směr
2.
Další autoři této doby
3.
Autor (život+díla)
4.
Místo a doba díla
5.
Postavy
6.
Děj
7.
Rozbor díla

Úryvek

"a)Literární směr – demokratický proud meziválečné české prózy,
atmosféra doby: 1. světová válka, světová hospodářská krize, nástup fašismu, období českého meziválečného dramatu
Demokratický proud - autoři, kteří ho zastupují, stojí na pozicích demokracie, obhajují lidství, pracovali jako redaktoři v Lidových novinách
b)Další autoři
Eduard Bass – Cirkus Humberto
Karel Poláček – Bylo nás pět
Josef Čapek – Stín kapradiny

2) Autor Karel Čapek (1890-1938)
a) Život
Český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel a fotograf. Narodil se
v Malých Svatoňovicích a studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel přestoupit do Brna. Působil jako redaktor v Národních listech. Byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. Jeho další díla – publicistika: cestopisy – Holandské listy, atd; próza - Válka s mloky, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy; drama - Matka, Loupežník, RUR – antiutopie – opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyznačuje jednak zdánlivou, původně zamýšlenou rovností všech členů, Zdá se být utopická, ale při bližším zkoumání jsou vidět ukryté zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody, …).
b) Dílo – Matka (1938) - tragédie
Drama o třech dějstvích, poslední autorovo dílo
3) Obsah díla
a) Místo a doba – blíže neurčeno, hra se odehrává ve 20. století za období války
b) Postavy
Matka (Dolores) – silná, citlivá, starostlivá, obětavá, plná bolesti a milující žena, která se musela poprat se smrtí manžela a postarat se o rodinu. Její děti jsou pro ní vše, nenávidí válku a boj
Otec (Richard) - zahynul ve válce v Africe, je mu líto, že předčasně zemřel a nemůže žít. Přesto považuje za povinnost, aby jeho syn šel chránit vlast.
Ondra – nejstarší syn, lékař, badatel, zemřel na žlutou zimnici v Africe, kterou se nechal dobrovolně nakazit, aby zjistil její příčiny
Jiří – druhý nejstarší syn, pilot, zemřel při výškovém rekordu se zatížením, kdy se mu rozbil motor, ulomilo křídlo, při pádu se rozbil výškoměr, takže rekord nebyl uznán
Kornel a Petr – dvojčata, neustále spolu soupeří, zemřou každý na jiné straně v občanské válce, zajímají se o politiku a rychle se rozhodují
Toni – nejmladší syn, matka ho chrání a strachuje se o něj, citlivý, jemný, vnímavý, na konci jde do války, když je vlast ohrožena
Starý pán – otec matky, staromódní, z jiné doby, jde mu o rod
Hlas z ampiónu – hlasatelka zpráv, také jí umírá syn

c) Děj
Hlavní postavou je matka, pro kterou je rodina nejvyšší hodnotou. Její manžel zemřel ve válce s koloniemi a tvrdí, že jeho smrt nebyla zbytečná, protože padl jako hrdina. Zemřou také synové Ondra a Jiří. V zemi vypukne občanská válka, Kornel stojí na straně buržoazie a Petr proletariátu, oba ji nepřežijí. Nepokojů využije nepřátelská armáda a stát, který je oslaben a nemůže se účinně bránit, napadne. Rozhlas vyzývá všechny muže, aby se zapojili do obrany vlasti. Matka protestuje, zbyl jí již jen nejmladší syn Toni, kterého nechce poslat na smrt. Matka vede rozhovor s mrtvými - tatínkem, dědečkem a syny - všichni jsou pro to, aby šel Toni do války, tvrdí matce, že situaci nerozumí. Matka však situaci chápe tak, že miluje své dítě a válku považuje za nesmyslnou. Z rozhlasu se ozve, že nepřátelé bombardovali školu v jedné vesnici a mnoho dětí zemřelo. V matce se náhle cosi zlomí, strhne ze stěny pušku, podává ji synovi a řekne: „Jdi!“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5304644766dc1.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Matka_Karel_Capek.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse