Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Maturita - Dějiny Umění - 1. Kulturologie

Maturita - Dějiny Umění - 1. KulturologieKategorie: Dějiny umění

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Plně vypracovaná maturitní otázka z dějin umění dle daných osnov. Stručné, přehledné a se správným obsahem. Vitální dílo pro všechny, kteří chtějí uspět u maturity z tohoto předmětu.

Obsah

1.
Kurturologie

Úryvek

"Kultura
• vztah jednotlivce a společnosti
• je vše, co vytváří člověk svojí činností (vše ostatní je příroda)
• je souhrn materiálních a duchovních hodnot
Kultura materiální
• technika: stroje, přístroje, budovy, elektronika, hardware, oděvy, materiální potřeby
• technologie: výrobní postupy, nápady, myšlenky, veškeré „know-how“
Kultura duchovní
• věda, vzdělání, právo a morálka, náboženství, tradice, umění
◦ náboženství zařazuje jedince do skupiny
3 Základní pilíře
1. Artefakty (vše, co kdy člověk vyrobil)
2. Regularity (pravidla – právo, morálka, zvyky a obyčeje)
3. Ideje (vzdělání, věda, náboženství a umění)
Funkce umění
1. komunikace s divákem
2. citový zážitek
3. zdobnost
4. předmět kritiky
Dějiny umění splývají s dějinami lidské kultury.
Kategorie umění
• architektura
• sochařství
• malířství
• kresba
• užité umění
Kulturní dědictví
• zahrnuje vše, s čím se člověk nenarodí, ale...
◦ co se sám musí učit
◦ co sám nevytváří
◦ co je kolektivním dílem mnoha generací
◦ co udržuje tak, že se o to lidé starají
◦ co dané společnosti spojuje a zároveň odlišuje od jiných"

Poznámka

EDUSO

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535a90f29c7d9.zip (66 kB)
Nezabalený formát:
1._Kulturologie.pdf (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse