Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Maturita solutions, lekce 3-4

Maturita solutions, lekce 3-4


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje stručné výpisky z učebnice Anglického jazyka.

Obsah

1.
Stručný výpisek z učebnice do Angličtiny.

Úryvek

"3 Town and country
This unit include…
Vocabulary – rural and urban landscapes, prepositions of movement, compound nouns, adjectives to describe places, prepositions of place, fillers, holiday activities
Grammar - some, any, much, many, a lot of, a little and a few-countable and uncountable nouns – articles
Speaking – describing places , giving directions
Writing – a leaflet"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575d746ed0d82.zip (309 kB)
Nezabalený formát:
lekce_z_aj1.doc (369 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse