Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Maturita solutions, lekce 5-6

Maturita solutions, lekce 5-6


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje stručnýé výpisky z učebnice Anglického jazyka.

Obsah

1.
Stručný výpisek z učebnice do Angličtiny - Maturita solutions červená

Úryvek

"5 Gifts
This unit include..
Vocabulary – shops, verbs: shopping and money, special occasions, buildings, in a shop
Grammar – present perfect, been and gone, present perfect and past simple, How long..?, for and since
Speaking - giving and receiving gifts, buying clothes
Writing – an informal letter

A) At the shops
I can identify different shops and talk about gifts."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x575d749ff2e6d.zip (1206 kB)
Nezabalený formát:
aj_lekce_2.doc (1252 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse