Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesaKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje teorii a příklady s řešením k procvičování středoškolského učiva z fyziky. Je v hodná pro přípravu téma mechanika tuhého tělesa do hodin k maturitě. Součástí práce jsou názorné obrázky k příkladům.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady s pomocnými grafy

Úryvek

"Teorie:
Tuhé těleso a jeho pohyb – posuvný a otáčivý - charakteristika
Moment síly – definice, jednotky směr (pravidlo pravé ruky), momentová věta
Skládání sil - určení výslednice a jejího působiště pro síly různoběžné, rovnoběžné stejně i opačně orientované
Rozklad sil – rovnoběžných i různoběžných
Dvojice sil – charakteristika, výpočet momentu dvojice, užití na příkladech
Těžiště tělesa – jeho poloha (výpočet), těžnice
Rovnovážné Teorie:
Tuhé těleso a jeho pohyb – posuvný a otáčivý - charakteristika
Moment síly – definice, jednotky směr (pravidlo pravé ruky), momentová věta
Skládání sil - určení výslednice a jejího působiště pro síly různoběžné, rovnoběžné stejně i opačně orientované
Rozklad sil – rovnoběžných i různoběžných
Dvojice polohy těles – popis, výpočet stability
Kinetická energie otáčivého pohybu TT – moment setrvačnosti a jeho použití při výpočtu Ek
Setrvačník a jeho užití

Příklady

1) Na čtvercovou desku, otáčivou kolem nehybné osy o jdoucí jejím středem kolmo k rovině desky, působí postupně síly F1, F2, F3, F4 (obr. 2-262 [2-20]). Všechny síly mají stejnou velikost F. a) Která síla má na desku největší otáčivý účinek? b) Která síla má na desku nulový otáčivý účinek? c) Které síly mají na desku stejný otáčivý účinek?"

Poznámka

Grafy z celého textu zabírají přibližně 1 stranu
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mechanika_tuheho_telesa.zip (29 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_tuheho_telesa.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse