Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Mechanika tuhého tělesa - prezentace

Mechanika tuhého tělesa - prezentaceKategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozsáhlá prezentace s množstvím názorných obrázků se věnuje mechanice tuhého tělesa. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Pohyb tuhého tělesa
2.
Moment síly vzhledem k ose otáčení
3.
Skládání sil
4.
Skládání dvou rovnoběžných sil stejného směru
5.
Skládání dvou rovnoběžných sil opačného směru
6.
Grafické určení působiště výslednice rovnoběžných sil
7.
Dvojice sil
8.
Rozkládání sil
9.
Těžiště tuhého tělesa
10.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa
11.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa stálá
12.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa vratká
13.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa volná
14.
Určení stability tělesa
15.
Kinetická energie tuhého tělesa

Úryvek

"Pohyb tuhého tělesa

Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění.

Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná se svou původní polohou. Všechny body tělesa opisují stejné trajektorie. Všechny body tělesa mají v daném okamžiku stejnou rychlost.

Při otáčivém pohybu mají všechny body tělesa v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost . Všechny body tuhého tělesa opisují kružnice. Velikosti rychlostí bodů závisí na vzdálenosti od osy otáčení (v=r.)"

Poznámka

Práce obsahuje množství obrázků, rozsah čistého textu činí cca 2 strany.
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5233098bc4eeb.zip (1799 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_tuheho_telesa.ppt (2013 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse