Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mechy - otázky a odpovědi

Mechy - otázky a odpovědi


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zodpovídá, co jsou to mechy a kde je v přírodě najdeme. Zmíněno je i několik mýtů o mechu, jak snáší sucho, nebo jaký je jeho význam pro člověka.

Obsah

1.
Co jsou to mechy
2.
Kde mechy rostou
3.
Je pravda, že mech roste jen na severní straně kmenů
4.
Může mech přežít sucho
5.
Jsou mechy člověku užitečné

Úryvek

"Kde mechy rostou??
Mechy vypadají jako jemné a křehké organismy, ale ve skutečnosti jsou odolné a otužilé. Najdeme je všude od pobřeží arktických moří přes tropy až k Antarktidě. Některé přežívají úspěšně v pouštích a na skalách, kde na ně praží slunce. Jiné žijí zase v rašeliništích a potocích. Většině mechů se však nejlépe daří na vlhkých, zastíněných místech v oblasti mírného klimatu. V lesích tvoří často husté polštářovité plochy, které dokonale překrývají hnijící pařezy a půdy. Některé mechy potřebují k životu speciální podmínky. Určité druhy rostou pouze na kyselé půdě, jiné na půdě zásadité. Takzvané mědimilné žijí jen v půdě obohacené mědí a poskytují tak vodítko při hledání rudných ložisek. Jiný specializovaný typ, světélkující mech, roste pouze v jeskyních nebo se uchyluje pod kořeny stromů nebo do jiných velice málo osvětlených míst. Má buňky podobné droboučkým čočkám a těmi zaostřuje i to nejmenší množství světla na zrnka chlorofylu. Zdá se, jako by žhnul zeleným světélkem, ale je to jen světlo odražené.

Je pravda, že mech roste jen na severní straně kmenů??
Legendy vyprávějí o mnoha případech, kdy lidé zabloudili v lesích a cestu domů tak, že se bez kompasu orientovali podle mechu, který roste na kmenech na straně obrácené na sever. A mech opravdu roste na severní straně kmenu bujněji, protože je to většinou strana stinnější a vlhčí. Růst mechu však ovlivňují i jiné faktory, například přítomnost jiného stromu v blízkosti. _Mech vlastně najdeme na všech stranách stromů, proto zdaleka nemůže nahradit kompas.

Může mech přežít sucho??
Mechy mají rádi vlhko, ale přesto mnoho druhů přežívá i dlouhá, velmi suchá období. Jedním z důvodů je, že si dovedou v buňkách vytvořit velkou zásobu vody a během prvních dnů nebo týdnů velkého sucha čerpají z této rezervy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_biox0002.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mechy_lisejniky.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse