Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Měření a řízení výkonnosti 1/2

Měření a řízení výkonnosti 1/2Kategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje první část učebního materiálu zaměřeného na měření a řízení výkonnosti. Předchozí část naleznete zde Měření a řízení výkonnosti 2/2.

Obsah

1.
Výkonnost firmy a způsoby jejího hodnocení
1.1.
Výkonnost firmy
1.2.
Ekonomické hodnocení výsledků
1.2.1.
Finanční výkonnost z pohledu managementu
1.2.2.
Finanční výkonnost z pohledu akcionářů
1.2.3.
Problémy s čistým ekonomickým hodnocením firmy
1.3.
Komplexní metody měření výkonnosti
1.3.1.
EFQM
1.3.2.
Balanced Scorecard
1.3.3.
Performance Prism
1.3.4.
Srovnání EFQM a BSC
2.
Finanční výkonnost měřená ukazatele value based management
2.1.
Úvod do finančního měření výkonnosti
2.2.
Finanční výkonnost z hlediska tvorby hodnoty
2.2.1.
Náklady kapitálu
2.3.
Ukazatel EVA
2.4.
Hodnotové měřítko DFROI
3.
Balanced Scorecard
3.1.
Perspektivy
3.1.1.
Finanční perspektiva
3.1.2.
Zákaznická perspektiva
3.1.3.
Perspektiva interních procesů
3.1.4.
Perspektiva učení se
3.2.
Strategie rozvoje podniku a měřítka BSC
4.
Druhá etapa použití BSC – měření a řízení výkonnosti, strategické mapy
4.1.
Model strategické mapy
4.2.
Použití strategické mapy
4.3.
Zařazení strategické mapy do strategického plánu
4.4.
Strategie používané pro cíle jednotlivých perspektiv

Úryvek

"1. VÝKONNOST FIRMY A ZPŮSOBY JEJÍHO HODNOCENÍ

1.1 Výkonnost firmy

Současné podnikatelské aktivity v podmínkách
- globalizace trhu
- nestabilním podnikatelském prostředí
Situace nás nutí k hledání nových strategických rozvojových záměrů:
- restrukturalizace
- revitalizace
- strategické aliance
- reengineeringové programy
Management podniku pod tlakem majitelů řeší jak nastavit kriteria úspěšnosti tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaných cílových výsledků – přínosů pro majitele – zvýšení tržní hodnoty firmy.
Je zřejmé, že to budou parametry výkonnosti (dříve známe vyhodnocování hospodářských výsledků).
Měření výkonnosti – schopnosti firmy optimálně zhodnotit vložené prostředky.
Již v této definici lze vidět určitý problém – co jsou to vložené prostředky – investice.
Tušíme, že vedle finančních zdrojů máme k dispozici i další – lidské, informační, které musíme do hry o optimální výkonnost také zapojit.
Úkol pro management v současném strategickém řízení firmy je použít parametry výkonnosti také pro řízení rozvojového projektu.

Subjekty, které požadují hodnocení výkonnosti:
- management podniku (kontrola plnění plánovaných veličin)
- vlastníci podniku (výsledky, které ukazují na jejich výnosy)
- banky (údaje k poskytování financování podniku)
- finanční úřad (výsledky auditu k daňovým povinnostem podniku
- investiční společnosti (zájem o finanční a kapitálové operace v souvislosti s podnikem)
- regionální správní orgány (přínos podniku pro region)

Přístupy k hodnocení podniku:
-výsledky se srovnávají:
- standardy (obecné normy, specifické požadavky jednotlivých projektů, plány)
- časové srovnání
- konkurenční hodnocení (benchmarking)

1.2 Ekonomické hodnocení výsledků

Finanční výkonnost, finanční management (podle hodnocení v čase):
- výsledky vyplývající z rozhodnutí v minulosti (hospodářské výsledky, hodnocení plánu)
- analýza finanční výkonnosti nově postaveného plánu (dopředná analýza)

1.2.1 Finanční výkonnost z pohledu managementu
- vliv portfolia produktů na segmentech trhu na hosp.výsledky
- provozní výsledky a jejich vliv na výkonnost
- investiční a inovační politika
Management se zajímá o výsledky, které může sám ovlivnit.

Tradiční přístupy k měření výkonnosti:
Finanční analýza: stavových veličin
rozdílových ukazatelů
poměrových ukazatelů
ukazatelů kapitálového trhu
Nejpoužívanější ukazatelé finanční výkonnosti (tradiční):
- ukazatelé rentability – porovnávají výsledný HV s vloženými prostředky"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, schémata a grafy o rozsahu cca 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514d3821b92ca.zip (128 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_a_rizeni_vykonnosti_I.doc (347 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse