Měsíce - Karel Toman


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Měsíce, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora. Zpracováno podle pomocného schématu k charakteristice uměleckého textu.

Obsah

1.Forma
1.1.Literární druh
1.2.Výrazová forma
1.3.Literární žánr
1.4.Literární směr
1.5.Slovní zásoba
1.6.Kompozice
2.Obsah
3.Společensko-historické pozadí
4.Autor

Úryvek

"Kompozice: 12 krátkých básní, každá zastupuje 1 měsíc v roce, každá z nich má tři sloky; první dvě po pěti a poslední po třech verších, až na Říjen (4,6,3), verš přerývaný?

OBSAH

- Začíná a končí motivem Betlému. Hodně náboženské tematiky.
- Každá báseň popisuje jeden měsíc, ale odlišným způsobem. Červenec je spojen s mistrem Janem Husem na hranici, Září se Svatým Václavem, Červen věnován synovi Jaromírovi. Popisuje přírodu, co se v ní děje, lidi, co mají na práci během roku. Jsou tu i politické myšlenky – v Únoru je narážka na válku, kt. je v pozadí básní, překonání strachu a úzkosti – přimknutí k vlasti, rodině.
- prvky antimilitarismu

Leden: o lidech chudých, opuštěných, bloudících bez domova (Betlém jim shořel). Prosí za ně u Pána.

Únor: Lidi vždy sblíží neštěstí a zlo (Zni z dálky karneval vražd, krve, umírání. ... však dole tep srdce chvěje se) (v zoufalství snad, ve víře však nejsme sami) – víra v Boha nám pomáhá vše překonat. Narážka na válku lidé se bojí, chtějí se bránit ale nemohou.

Březen: radost z jara (opakující se verš Jdejaro, jde jaro). Jaro je nový počátek všeho.

Duben: barevný, veselý. Hospodáři sejí, pracují. Motiv pranostik, lidové moudrosti.

Květen: Lidé vítají slunce, zaslouží si po jarní práci jeho teplo. Vřelý vztah k rodině, ta má zůstat spolu.

Červen: Máme si užívat domov, dokud jej máme, vše se může změnit a ztratit.

Červenec: důležité je vlastenectví, láska k zemi (motiv hranice odkazuje k Mistru Janu Husovi)

Srpen: Žně – lidská práce vydává odměnu

Září: příroda utichá, lidé se obracejí k Bohu, víře, modlitbám (Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím) aby národ přežil válku

Říjen: sklizeň vína, láska k vínu je odrazem lásky k Bohu (a pro tvou slávu milujeme víno a s číší jen se naše srdce pomodlí)

Listopad: příroda zůstává po dokončené sklizni osamocena, je smutná."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e4cac41896f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mesice.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse