Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Město Kroměříž

Město Kroměříž


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Referát o Kroměříži předkládá základní informace o městě, jeho geografickém umístění, obyvatelstvu, hospodářství, historii, památkách a kultuře.

Obsah

1.
Základní fakta o městě
2.
Historie města
3.
Hanácké Atény
4.
Kultura

Úryvek

"Město Kroměříž vzniklo a rozvíjelo se v místě s výhodnou geografickou polohou a velmi příznivými přírodními podmínkami, na nížinné ploše břehů toku řeky Moravy. Směrem na východ se otevírá úrodnému střednímu Pomoraví, ostatní pahorkatinné okolí vytvořilo přirozenou hranici prvních lidských sídel.Údolní žářezy v pahorkatinách vymezily vznik přirozených komunikací, na kterých se vytvářely v raně historických dobách obchodní cesty a stezky. Jejich přínos pro Kroměříž a okolí nebyl jen hospodářský. Byly cestami setkávání, vzájemného obohacování a prorůstání kulturních proudů a vlivů. Zde je střed Moravy, nejen v geografickém slova smyslu. Kroměříž vyrostla v úrodné zemědělské krajině.

Součastná Kroměříž obsahuje plochu 5 560 hektarů. Z toho samotné město je vystavěno na 1770 hektarech, zbytek tvoří jeho předměstské části, dřívější okolní zemědělské vsi (Vážany, Kotojedy, Bílany, Těšnovice a mnoho dalších). Zastavěná plocha samotného města představuje 11% celkové výměry katastru. Výrazný podíl připadá městské zeleni, která dává Kroměříži spolu s historickou i novodobou zástavbu ráz vyváženého životního prostředí.

Ve městě a jeho okrajových částech žije bezmála 30 000 obyvatel, počet žen jen nepatrně větší než počet mužů. Početně nejsilnější generace jsou od 15 let do 59 let s 19 500 obyvateli. Věková skupina seniorů nad 60 let (5 300 občanů) převažuje nad nejmladší věkovou skupinou do 14 let (5 100 občanů). Bilance populačního vývoje je zhruba vyrovnaná, v posledních letech vykazuje mírný pokles. V Kroměříži je 4 100 domů s 11 000 byty.

Na rozdíl od řady jiných měst, v Kroměříži nevytváří profil města průmysl, ale ekonomický profil. Odklon projektu hlavní železnice kolem roku 1840 znamenal ve svých důsledcích relativně malý zájem o průmyslovou výstavbu. Rozsahem pracovních míst neveliký průmysl elektrotechnický a potravinářský překračuje svým významem rámec místa a regionu. Město si udrželo historický charakter správního centra, města kulturních památek, duchovní kultury, umění a vzdělanosti. Pro současný vývoj je charakteristický prudký rozvoj živnostenského podnikání. Převažující drobné podnikání vytváří strukturu obchodu a služeb, která reaguje na potřeby obyvatel. Statistický údaj o počtu živností ve městě (4 989) podává však jen obrys o rozsahu podnikatelských činností. Ekonomický profil města vytvářejí velké firmy. Z 94 podniků, které jsou členy „Okresní hospodářské komory“, jich má 73 sídlo v Kroměříži. Například: strojírenská firma."

Poznámka

Součástí práce je znak města.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e80fd70a5d3.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Kromeriz.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse