Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Metoděj Jahn: Procitnutí

Metoděj Jahn: Procitnutí


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem díla Procitnutí od českého prozaika Metoděje Jahna. Nejdříve informuje o skladbě knihy, poté se věnuje charakteristice hlavních částí, včetně popisu děje vybraných povídek.

Obsah

1.
Skladba knihy
2.
Část Na ves!
2.1.
Střecha nad hlavou
3.
Část Žebráci a muzikanti
3.1.
Otec
4.
Část Soumrak
4.1.
Ztracené stopy

Úryvek

"Kniha je rozdělena na tři části:
Na ves!
Žebráci a muzikanti
Soumrak

NA VES!
V této části autor popisuje těžký život sedláků a poddaných. Vystupují zde muži, kteří podléhají alkoholu. Závěr je vždy šťastný, dobří lidé dostanou to co si zaslouží.

povídka - STŘECHA NAD HLAVOU
V této povídce je hlavní postavou Petr. Je to mladý, hezký a pracovitý muž, který dělá na pile. Další ústřední postavou je Martin Je to sedlák, který je nemocný na nohy. Bydlí na Skalné se svou sestrou Rozinou, která je duševně zaostalá. Protože je jaro a pole, která celou zimu odpočívala potřebují zasít, poprosí Martin svého bratra Jana, aby mu půjčil Petra. Tak se Petr přestěhuje na Skalnou. Pooře pole, zaseje a vše dělá s poctivostí a ochotou. Seznámí se se sousedkou Lenkou, do které se zamiluje. Zajde ve městě k doktorovi, aby mu dal mast na strýcovy nemocné nohy. Když je vše zaseto a nejdůležitější práce je udělaná, chce se Petr vrátit na pilu. Ale strýc Martin ho uprosí, aby zůstal na Skalné. Petr chce požádat o ruku Lenky, ale její mu vyčte, že nemá žádnou chalupu. Povídka končí tím, že sedlák Martin se pomalu uzdravuje a rozhodl se, že Petrovi nechá statek i s poli. Petr má konečně střechu nad hlavou a může si Lenku vzít.

ŽEBRÁCI A MUZIKANTI
V povídkách v této části vystupuje vždy jeden člověk, který je dlouho z nějakého důvodu z domu. Buď se toulá, nebo je ve vězení. Po návratu domů je přijímán s nedůvěrou a se strachem.

povídka - OTEC
V této povídce je popsán osud malého děvčátka Anušky. Anušce zemřela matka, a protože otec se jí toulal po světě, připadla do péče vesnici, ze které pocházela její matka. Nikdo se nechtěl nebohé Anušky ujat. Až sedlák Rondúz se svou ženou se rozhodli, že si Anušku vezmou. Neměli vlastních dětí a proto měli Anušku hrozně rádi. Obávali se jediného, že přijde Anuščin otec a odvede si ji. Jednoho dne se skutečně vrátí. Ale zanechal Anušce dvě stě zlatých a opět odešel a už se nevrátil. Tak Anuška zůstala u Rondúzů a mohla šťastně žít se svými novými rodiči. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ae47647e339.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Jahn_Procitnuti.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse