Migrace


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve zkratce zabývá problematikou migrace. Obsahuje její vymezení, rozdělení na typy či informace o současné emigraci nebo důvodech migrace.

Obsah

1.
Vymezení migrace
2.
Typy migrace
3.
Emigrace dnes
4.
Ekonomické důvody
5.
Politické důvody
6.
Československo

Úryvek

"Migrace je pohyb obyvatelstva, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř nebo přes hranice libovolné administrativní jednotky v nejčastějším užití uvnitř státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony.
Typy:
Emigrace: je opuštění země původu a přestěhování do jiné země. Důvody emigrace mohou být ekonomické, politické, náboženské nebo jiné.
Imigrace: je proces, při němž se na území státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických či náboženských důvodů.
Reemigrace: pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci.
Emigrace dnes:
V současné době nejvíc emigrantů ve světě pochází z Afghánistánu (4 500 000) a Palestiny (4 123 000). Množství lidí, kteří žijí v jiném státě, než ve kterém se narodili, se odhaduje na 150 000 000 až 185 000 000.Populace některých států je tvořena z velké části právě těmito migranty, např. Austrálie (24 %), Kanada (17 %), Švédsko (12 %) a USA (přes 10 %).
Imigrace dnes:
Ekonomické důvody:
Přistěhovalců, kteří se stěhují do rozvinutých zemích právě kvůli tomuto důvodu je nejvíce, počítají se na miliony. Asi nejznámějším příkladem jsou USA(Fancie, Německo) . Imigranti: Mexiko, Alžírsko, Turecko , Pákistán či Tunisko.
Politické důvody:
Válečný konflikt
Bosna a Hercegovina Súdán, Pákistán, Lybie, Afghánistán
Československo:
Několik vln: Předválečná emigrace, Poúnorová emigrace, Posrpnová emigrace
Nejznámější krajanská centra jsou v severní Americe , Kanadě, v Německu, ve Francii, ve Švýcarsku a v dalších zemích.
Východní Evropa: Rumunsko, Moldavsko"

Poznámka

Vimpek

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5228d463eb766.zip (59 kB)
Nezabalený formát:
Migrace.pdf (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse