Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytíKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Nesnesitelná lehkost bytí, jehož autorem je Milan Kundera.

Obsah

1.
Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí

Úryvek

"Nesnesitelná lehkost bytí
Kundera Milan
Milan Kundera se narodil v roce 1929 v rodině významného brněnského pedagoga. Studoval filmovou režii a scénáristiku, později přednášel světovou literaturu na pražské FAMU. Od roku 1975 žije v emigraci ve Francii, kde dříve vyučoval na univerzitách, nyní se věnuje výhradně literatuře. Bedlivě si střeží své soukromí, přísně odlišuje soukromý a autorský život, píše francouzsky a dbá na dokonalost překladu.
Celé prozaické dílo Kunderova pozdnějšího období je prostoupeno motivem člověka potácejícího se mezi ideologiemi, který se dostává do momentu bezprostředního ohrožení vlastní existence. Před čtenáři se otevírá celá šíře světa naplněného na jedné straně sexuálním a uměleckým požitkářstvím, na druhé straně však zároveň i tím, co sám autor nazval „nesnesitelnou lehkostí bytí“.
I tento román Milana Kundery klade mimořádné nároky na pozornost četby a čtenářovu paměť. Jednota děje je důsledně porušována a nahrazována jinými jednotami - společnými postavami, jednotou témat, společnými motivy jednotlivých částí knihy aj.
Nesnesitelná lehkost bytí vyšla poprvé francouzsky v roce 1984, česky v Torontu v roce 1985. Román zahrnuje období od šedesátých let dvacátého století v Evropě, především v Československu, tedy i události roku 168 a nastupující normalizaci.
Ústředními postavami románu jsou dvě dvojice milenců - Tomáš s Terezou a Sabina s Francem. Lékař Tomáš byl donucen opustit socialistické Československo. Otiskl totiž v jednom literárním časopise článek, ve kterém obviňuje komunismus z toho, že způsobil národní katastrofu. Je pronásledován, rozhodne se proto emigrovat do Švýcarska. Tam se mu otevírá skvělá budoucnost a kariéra, jeho žena Tereza ale není schopná v cizině žít, je přecitlivělá, upíná se na svého psa Karenina. Vrací se proto do Čech, brzy za ní přijíždí i Tomáš. Protože ale v Praze odmítl odvolat myšlenky ze svého osudného článku, musí opustit své zaměstnání v nemocnici, později i ve středisku, klesá na žebříčku stále níž, aby nakonec skončil jako řidič v JZD. Krizi nejen profesní, ale i krizi vztahu se snaží oba vyřešit přestěhováním na vesnici. Zde ale nenacházejí vysněnou venkovskou idylu, vesnické prostředí se pro ně naopak stává pastí. Oba nakonec zahynou při havárii automobilu.
Druhý pár tvoří Sabina a její milenec Franc. Česká malířka Sabina, složitá osobnost, která žije bez morálních zásad, odpůrkyně kýče v jakékoliv podobě, bývalá Tomášova milenka, touží po vnitřním naplnění. Odchází proto do Curychu, kde se ale setkává jen s novou prázdnotou. Pronásledována svým vnitřním neklidem odchází i od France, vysokoškolského profesora a anarchistického novináře, protože odmítá jakékoliv politické, umělecké, životní názory. Marně hledá smysl svého života, zoufale se snaží najít nějaký řád. Utíká do New Yorku, později do Kalifornie. Franc při protestním pochodu v Kambodži umírá. Sabina není schopna najít ani trvalý vztah, ani rovnováhu.
Hlavním tématem knihy je hledání smyslu života, problematika vnitřní a vnější svobody člověka, zároveň neustálé znázorňování protikladů dobra a zla, lehkosti a tíže, kýče a umění."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a781869ab52.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
M_Kundera_Nesnesitelna_lehkost_byti.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse