Milan Kundera - Žert


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Žert od Milana Kundery. Zaměřuje se na literární druh, žánr, kompozici, postavy díla i život autora.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Milan Kundera
4.
Děj
5.
Prostředí
6.
Postavy
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"DĚJ
Vše začíná nevinným a rozpustilým žertem studenta Ludvíka, bohužel žert pronesl ve velmi nevhodnou dobu a jeho život to obrátilo naruby. I přesto, že byl Ludvík zapřisáhlým komunistou, ho za žert vyloučili ze strany i z vysoké školy, za viníka těchto událostí si Ludvík označí studenta Zemánka, kterému se touží celý život pomstít. Vše v L. životě se začne vyvíjet jinak. Musí rázem na vojnu mezi vojáky, kteří byli označení za nepřátele komunismu, kde pracoval v dole. Na vojně se L. bezhlavě zamiloval do dívky Lucie, která s ním nechtěla strávit noc a tak ji vyhodil, když se jí chtěl omluvit, Lucie zmizela, později se setká se svým známým Kostkou, který Lucii zná také a ví o ní mnohem víc, než L. Kostka povyprávěl Ludvíkovi všechna Luciina utrpení a L. tak pochopil, že ji vlastně vůbec neznal. Po vojně L. dodělá školu a setká se s redaktorkou Zemánkovou (žena Zemánka z VŠ), L. se tak rozhodne pomstít Zemánkovi. Jede s jeho ženou na Slovácko, odkud pochází. Na Slovácku se L. vyspal se Zemánkovou ženou, byl šťastný z pomsty, ale brzy zjistil, že se Zemánkovi rozvádějí a tak to L. řekne Zemánkové, ta bezhlavě zamilovaná se chce zabít. Ludvík ji opustí a přidá se ke své staré kapele, ke které měl mnoho výhrad, protože vše bylo plánováno stranou. Nakonec si ale celá kapela vesele zahrála. Na konci ale odveze sanitka L. kamaráda do nemocnice.
Prostředí
vysoká škola v Praze, Ostravské doly, Slovácko
Období raného komunismu, kdy vše rozhodovala pouze komunistická strana

POSTAVY
Ludvík Jahn- nejdříve naivní student, fascinovaný tehdejším režimem; poté se stává nepřístupným, chladným a otráveným, těžko se vyrovnává s minulostí, neprojevuje své emoce, touží po mstě, snadno se bezhlavě zamiloval do Lucie
Lucie- chudá, tichá dívka, měla smutné dětství (byla znásilňována), odmítla Ludvíka
Helena Zemánková- naivní, hloupá a zoufalá žena, která se zamiluje do Ludvíka ; moc nepřemýšlí, jedná bezhlavě, chvílemi je zmatená
Kostka- Ludvíkův přítel, křesťan, rád komentuje a hodnotí svůj život, rád filozofuje
Zemánek- necitlivý, sobecký, myslí pouze na svou kariéru,
Jaroslav- odráží se v něm folklór, mluví v lyrickém tónu, je velkým snílkem, a rád vzpomíná na svou jízdu králů, rád sní
Další postavy: Markéta, Stáňa, Alexej, Honza, Čeněk

KOMPOZICE
7 velkých kapitol - ty se dále člení na podkapitoly
chronologická – děj na sebe navazuje, retrospektivní- Ludvík často vzpomíná
Není zachována časová posloupnost.
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Vypravěč- ich forma – střídají se 4 vypravěči (Ludvík, Helena, Kostka a Jaroslav) – monology.
V jednotlivých kapitolách nejsou žádné dialogy, pouze monology. Jednotlivá vyprávění se setkávají, ale neprolínají se.
Vypravěči se střídají podle schématu A-B-A-C-A-D-(A-B-C) – A=Ludvík, B=Helena, C=Jaroslav, D= Kostka.
Spisovné výrazy, v části kdy je L. na Slovácku se vyskytuje nářečí, objevují se i krátké básně a písně.
OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA A VLIV NA DALŠÍ AUTORY
Tímto dílem bylo „položeno“ svědectví o tehdejším režimu. Nejdříve prošlo cenzurou, ale dva roky později již bylo zakázané a staženo z prodeje. V části románu začlenil Kundera výklad o původu moravské hudebnosti.
- v roce 1968 natočil režisér Jaromil Jireš stejnojmenný film (scénář psal Kundera)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540e173b13796.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zert_Kundera.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse