Milan Kundera - ŽertKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručný rozbor románu Žert od Milana Kundery, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora. Zpracováno podle pomocného schématu k charakteristice uměleckého textu.

Obsah

1.Forma
1.1.Literární druh
1.2.Výrazová forma
1.3.Literární žánr
1.4.Literární směr
1.5.Slovní zásoba
1.6.Kompozice
2.Obsah
2.1.Postavy
2.2.Děj
2.3.Čas, prostor
2.4.Hlavní myšlenka
3.Společensko-historické pozadí
3.1.Soudobí autoři
4.Autor
5.Inspirace
6.Kritika

Úryvek

"Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román (velmi rozsáhlé dílo, obsahuje více dějových linií, mnoho postav, vícero prostředí)

Literární směr: 2. polovina 20. století

Slovní zásoba: spisovný jazyk, pestré vyjadřování, barvitá líčení

Kompozice: 7 kapitol, dělené do podkapitol, psáno v ich-formě, 4 vypravěči, každou kapitolu vyprávý jiný vypravěč, každá postava vyjadřuje svůj názor na daný problém, většina textu je retrospektivní vyprávění, v jiných částech chronologicky, rafinovaná kompozice - různé úhly pohledu, vlastní náhled na daný problém - díky tomu že každou kapitolu vypráví někdo jiný

-Kunderův 1. román

OBSAH

Postavy:
• -Ludvík Jahn – Hlavní postava a vypravěč románu. Není schopen srovnat se s křivdou z minulosti.
• -Helena – manželka Pavla Zemánka, toho, kdo pomohl vyhodit Ludvíka z vysoké školy a z komunistické strany. Sentimentální, představuje ztroskotání existence.
• -Lucie – opak Ludvíka. V knize nemá jako jediná svou kapitolu, o jejím osudu se dozvídáme pouze z vyprávění druhých → zahalena tajemstvím.
• -Jaroslav a Kostka – snílci, neschopni přijmout realitu.

• Děj:
Dějová linka se skládá ze čtyř dílčích příběhů, které vyprávějí různé postavy - Ludvík Jahn, Helena, Jaroslav a Kostka. Ve vnitřních monolozích hlavní postavy Jahna se přeneseme zpět do minulosti, kde jej, horlivého komunistu, zavrhla strana kvůli ztřeštěné pohlednici, kterou jako žert posílá své přítelkyni na komunistické školení. Text pohlednice zněl: "Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij! Ludvík." Za trest byl vyloučen ze strany a ze studií a narukoval do oddílu černých, kde po dobu pěti let těžil uhlí. V této době si Ludvík našel svou jedinou a životní lásku, velmi obyčejnou dívku Lucii, která mu byla ustavičnou motivací. Po půl roce se spolu ale rozchází, protože Lucie není ochotná se s Ludvíkem milovat, a tak vše vrcholí ve vypjaté scéně, kdy Ludvík nebohou dívku dokonce uhodí. V této chvíli se děj posune o několik let dopředu a Ludvík, který po skončení vojenské služby úspěšně dostudoval, chystá pomstu. Chce se pomstít svému bývalému příteli Zemánkovi, který zinicioval jeho vyloučení ze strany a celý incident s pohlednicí nafoukl do obludných rozměrů tím, že svede jeho ženu Helenu."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e630149afba.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zert_Milan_Kundera.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse