Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Miloš Václav Kratochvíl: Král obléká halenu

Miloš Václav Kratochvíl: Král obléká halenu


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje děj historického románu o Václavu IV. Král obléká halenu od Miloše Václava Kratochvíla.

Úryvek

"Román vypráví o Václavovi, jehož osud ho učinil císařem a králem. Václav, syn velikého Karla IV., se marně snažil být mocným panovníkem. Rodící se víly, aby pohnuly světem a změnily jej, se již nedaly zvládnout. Vedle politických neúspěchů byl Václav stižen dalšími a nejtěžšími neštěstími.Byl totiž moc bystrý a citlivý, než aby se cokoli dělalo za jeho zády a bylo mu něco skryto. Vždy věděl, i když neměl síly, co změnit kolem sebe i v sobě.
Po velkém zklamání Václav odchází, aby se pokusil alespoň lidsky uchytit. Ale i v tomto selže, protože selhal Václav hlavně sám v sobě. Proto všechno jeho úsilí nemá žádnou cenu.
Je to román o člověku Václavovi, jenž osud učinil císařem a králem. Je to spíš román o člověku než o císař, přestože kulisou tohoto osamělého osudu je téměř celá Evropa kolem roku 1400.
Václav, syn velikého Karla IV., marně se snažil být mocným panovníkem. Síly, které se tehdy rodily, aby pohnuly vším světem a změnily jej, nedaly se již zvládnout. Bubliny moci císařské, pak královské, se záhy roztříštily na jejich ostrých hranách v nic. Vedle neúspěchů politických byl václav stižen dalším a nejtěžším neštěstím: byl příliš bystrý a citlivý, než aby mu cokoli zůstalo skryto. Věděl, aniž měl sil, cokoli změnit kolem sebe i v sobě.
Po velkém zklamání "obléká král halenu" a odchází, aby se aspoň pokusil lidsky se zachytit člověk - člověka. Ale i to selže, poněvadž selhal Václav sám v sobě. I přejde život přes něj, a všecko jeho úsilí nemá větší ceny než "vzplanutí jediné plevy v požáru krve a plamenů, jímž začíná těžce pracovat k porodu nový svět"."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49b6182247632.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Kratochvil_Kral_obleka_halenu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse