Mocniny deseti


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje šest úloh bez výsledků k opakování středoškolského učiva o mocninách deseti. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Příklady

Úryvek

"Mocniny deseti
1. Vypočtěte a vyjádřete ve tvaru a.10n, kde
12 500 25 0,036 24,8
560.103 12 000 000 25,4.105 0,48.102
4 200.10-5 950.10-7 0,000025.10-4 0,0018.10-3
54.10-3 66 000.10-2 120,6.10-9 820,2.106
7 000 000.104 354.10-5 78,2.10-4 0,0003.10-2
2. Vyjádřete ve tvaru r . 103
450 27 500 3.10-4 2,1 0,06 2,9.10
8 6.104 8.106 4,2.102 5,13.10-2 8,7.10-1
3. Vyjádřete ve tvaru r . 10-2
450 27 3.10-4 2,1 0,06 2,9.10
8 6.104 8.106 4,2.102 5,13.10-5 8,7.10-1
4. Vypočtěte a vyjádřete ve tvaru a.10n, kde

5. Vypočtěte a vyjádřete ve tvaru a.10n, kde
2,5.10-3 + 9,4.10-3 2.10 + 5,6.103 6.102 + 5.10-1
6.102 – 4.102 2,4.10-2 – 4,5.10-2 2,7.104 – 1,9.102
3,4.103– 7,4.105 3,5.10-6 – 2,4.10-5 2.104 – 3,5.106
3.108 . 2,1.10-2 1,2.103 : 5.105 2,1.10-3 : 7.10-5
2.108: (6.10-5 – 10-6) (3.10-4 + 2.10-6) . 103
6. Srovnejte podle velikosti čísla
2,18.106, 0,198.108, 21,6.105, 218.104
4,5.102 . 0,2.10-3, 1,5.10-2 – 2.10-1"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5233023f394fa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mocniny_deseti.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse