Moderní managementKategorie: Management

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na to, jaké jsou nejlepší strategie managementu po celém světě.

Obsah

1.
Benchmarking
2.
Outsourcing
3.
Strategické plánování
4.
Customer relationship management

Úryvek

"Správný manažer,ředitel podniku nebo vedoucí musí znát moderní trendy v managementu. Na co,ale klást důraz a být tak úspěšným ?

I. Benchmarking
Je nejpoužívanější nástroj v Evropě, poprvé s ním přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století. Benchmarking může mít na organizace mimořádný dopad. Hybnou silou úsilí v benchmarkingu byla zpětná vazba zákazníků, snaha snížit náklady, zlepšit průběžné doby .Proces benchmarkingu v celé své šíři není nijak snadnou záležitostí. Vyžaduje příslušné finanční i personální zdroje, musí být aktivitou dlouhodobou a průběžnou.
II.Outsourcing
Znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost.Zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů. Hlavní výhodou je,že outsourcingová firma doplní kapacity, přidá své zkušenosti, příp. přebírá odpovědnost a rizika.
III.Strategické plánování
Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje a včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí.Stejně jako ostatní nástroje řízení slouží pouze k jednomu účelu: pomoci nějaké organizaci dělat svou práci lépe. Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity."

Poznámka

Technická univerzita Dráždany

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536d905d96ab0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Moderni_management.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse