Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Moderní umění

Moderní umění


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce má za cíl stručně seznámit s některými druhy moderního umění 20. století. Autor vždy uvádí časové zařazení, hlavní představitele, znaky, podle kterých poznáme, o jaké umění se jedná. Někdy autor přidává i neznámější příklady daného umění. Takto je představen funkcionalismus, dadaismus, surrealismus, české umění mezi dvěma válkami, poetismus a umění po druhé světové válce.

Obsah

1.
Funkcionalismus
1.1
Le Corbusier
2.
Dadaismus
2.1
H. Arp, M. Duchamp
3.
Surrealismus
3.1
A. Breton, S. Dalí, M. Ernst
4.
České umění mezi dvěma válkami
4.1
J. Čapek, V. Špála, V. Hoffman, J. Zrzavý, M. Švabinský
5.
Poetismus
5.1
Toyen, A. Hoffmeistr
6.
Umění po druhé světové válce
6.1
J. Čapek, Toyen

Úryvek

„Dadaismus
Dadaismus vznikl roku 1916 a trval do roku 1922. Vznikl jako reakce na první světovou válku a na nesmyslné vraždění v jejím průběhu. Objevil se v několika zemích současně. Dadaisté viděli hlavní smysl v nesmyslu. Provokovali měšťany, církev a vládnoucí síly. Hlavním centrem byl Curych, kde se umělci sdružovali kolem básníka Tristana Tzary v kabaretu Volta. Název vznikl prý náhodným otevřením slovníku a znamená něco jako koníček. Representantem tohoto směru byl Hans Arp. V USA vznikla podobná umělecká skupina. Tu založil Marcel Duchamp a patřil k ní slavný malíř a fotograf Man Ray a Francis Picabia.
Surrealismus
Surrealismus vychází z dadaismu i z manýrismu Arcimbolda a Hieronyma Bosche. První manifest surrealismus zformuloval André Breton. Žádal, aby se umělec definitivně osvobodil od korigování rozumem a vytěžil co nejvíce ze svého podvědomí. Díky uvolněné fantasii pak vznikají asociační řetězy. Surrealismus v malířství je založen na realizaci snových nebo halucinačních představ. Většinou dochází k absurdním kombinacím tvarů. Nebo k přiřazování věcí, které spolu nesouvisí. Nejznámějším je Salvador Dalí (1902-1989). Některá jeho díla: Trvalost vzpomínky, Pokušení svatého Antonína, Předtucha občanské války ve Španělsku. Dalším významným umělcem je Max Ernst(1891-1976), který vytvářel koláže. Nejoceňovanější jsou však jeho obrazy: cyklus Masožravá příroda, humorné obrazy Slon z Celebesu, Oblékání nevěsty aj. Z válečné atmosféry vznikly obrazy: Napoleon v poušti a Evropa po dešti.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aart_ostx0002.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Moderni_umeni.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse