Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Modlitba pro Kateřinu HorovitzovouKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z českého jazyka na téma modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.

Obsah

1.
Arnošt Lustig
2.
O díle
3.
Jazyk
4.
Hlavní myšlenka
5.
Hlavní postavy
6.
Obsah

Úryvek

"ARNOŠT LUSTIG
• Byl to český židovský spisovatel, autor celé řady děl s tématem holocaustu
• Pocházel z Prahy, kde také studoval, ale byl kvůli svému původy ze školy vyhozen, poté se vyučil krejčím
• Byl zaslán do Terezína a později poznal i jiné koncentrační tábory
• Během holokaustu přišel téměř o celou svoji rodinu, což ho hluboce poznamenalo, a tak se jeho díla zabývají právě tematikou Židů a druhé světové války, hlavními postavami jeho příběhů jsou židi, děti, starci, ženy….tedy obyčejní bezbranní lidé, kteří se ocitají v ohrožení života
• Usadil se v Americe, kde se stal profesorem na American University
• Roku 1995 se stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy
• Roku 2011 zemřel na rakovinu
• Jeho tvorba vychází z drastických zkušeností hlavně z koncentračních táborů. Chtěl tímto způsobem své dceři vylíčit tuto dobu. Zachycuje osudy mladých dívek, žen a starých lidí.
• Jeho další díla: Okamžiky s Otou Pavlem, Krásné zelené oči, Hořká vůně mandlí
• Autora řadíme do druhé vlny válečné prózy – 50.-60. léta, která se soustřeďují především na psychiku a vztah k době, do této doby patří tak Ota Pavel – Smrt krásných srnců, William Styron – Sofiina volba, Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol

O DÍLE
• Je to psychologická novela (žánr podobný povídce soustředěn na jednu událost), kterou Arnošt Lustig napsal během jedné noci, protože měl vztek na němce
• Vychází ze skutečných událostí.
• U postavy Kateřiny Horovitzové, která při cestě do plynové komory zabije německého důstojníka, se Lustig inspiroval osudem skutečné dívky, polské herečky, která stejně jako Kateřina vytrhla německému důstojníkovi zbraň a zastřelila ho, čímž sice unikla smrtícímu plynu, ale byla zastřelena.
• Dílo je zfilmováno
• Dílo má tři číslované části, v první kapitole se nacházíme v koncentračním táboře, v druhé ve vlaku a ve třetí opět v koncentračním táboře

JAZYK
• Děj se odehrává v táboře Osvětimi, později ve vlaku, za druhé světové války
• Novela je napsána er-formou
• Skládá se z kapitol, které na sebe navazují, kompozice je chronologická
• Věty jsou středně dlouhé, častá přímá řeč
• Jazyk spisovný i hovorový, barvité popisy prostředí
• Často se objevují slova židovská i germanismy
• Některé pasáže psané německy (příkazy německých vojáků).
• Autor děj úmyslně natahuje, čtenáře tak napíná a ke konci má děj rychlý spád

HLAVNÍ MYŠLENKA
• Záměrem autora je poukázání na nelidskost, bezohlednost fašismu, nedůstojné zacházení s lidmi v koncentračních táborech, kterými si i sám autor prošel.
• Popisuje nelidské zacházení se Židy, kdy nacisty nezajímá samotná osobnost člověka, ale pouze jeho majetek
• Děj je působivý, místy až mrazivý. Čtenář si živě představuje, jaké nelidské podmínky tehdy v koncentračních táborech panovaly.
• Atmosféra nejistoty a strachu

HLAVNÍ POSTAVY
Kateřina Horovitzová - Židovka, mladá tanečnice; sebevědomá, tichá, velice statečná; na cestě za vykoupením je donucena vzít si Hermana Cohena, aby mohla být propuštěna spolu s ostatními "spolucestujícími"; věří v dobro, ale konec její cesty jí přesvědčí o opaku
Herman Cohen - Žid, mluvčí obchodníků; vykoupí Kateřinu s cílem ji osvobodit; rozumný, statečný, bohužel je nucen poslouchat rozkazy Němců a následně se jim zcela oddat
Bedřich Brenske - velitel tajného fašistického oddělení, cílevědomý, krutý, velký manipulátor s lidmi; používá dvojsmyslů a svou roli si užívá; baví ho pohrávat si s Židy; má jediný úkol - vymámit od svých svěřenců veškeré finanční prostředky a následně je poslat do plynu
rabín Dajem, krejčí - postavy dosazené A.Lustigem za účelem toho, aby čtenáři pomohli s pochopením děje a předvídáním následujících událostí"

Poznámka

OAVM

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x535049db58bf2.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Motlitba_pro_Katerinu_Horovitzovou.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse