Molére: Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se nejprve věnuje tvorbě a životu samotného Moliéra, včetně zařazení jeho tvorby do historického kontextu. Součástí práce je rovněž charakteristika doby a obecně tehdejší literatury (klasicismus, osvícenství). Práce obsahuje názvy dalších autorovo děl a podrobněji rozebírá hru Lakomec, jak po stránce klasického dramatu, přes celkovou charakteristiku až po hlavní postavy, jazyk a styl díla. Závěrečná část práce obsahuje stručný děj, hlavní myšlenku díla, okolnosti vzniku a vliv díla a poté zamyšlení nad aktuálností díla.

Obsah

1.
Život a tvorba autora
2.
Zařazení autora a charakteristika tvorby
3.
Klasicismus a jeho charakteristika
4.
Moliérova díla
5.
Stavba a charakteristika Lakomce
6.
Charakteristika postav
7.
Jazyk a styl
8.
Stručný děj
9.
Hlavní myšlenka díla, vliv a aktuálnost díla

Úryvek

"Molière (1622-1673)
Život:
• Narozen v Paříži
• Získal právnický titul, ale proti vůli rodiny zběhl k divadlu a kvůli nim začal používat pseudonym
• Vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin
• Působil v kočovné herecké společnosti putující po francouzském venkově (znal fr. poměry)
• Stal se ředitelem královského divadla v Paříži
• Měl konflikty s církví u královského dvora (byl jí proklet), udržel se díky přátelství s králem
• Zemřel po čtvrté repríze své hry Zdravý nemocný, kde hrál hlavní roli
Tvorba:
• Byl dvorním dramatikem Ludvíka XIV., dramaturgem, hercem, ředitelem divadelní společnosti
• Napsal celkem 33 komedií
• Navazoval ve své tvorbě na tradici francouzské frašky a italské commedia dell’arte
• Psal odvážné veselohry, kde kritizoval a zesměšňoval církev, šlechtu i morálku
• Vždy kritizoval lidské morální vlastnosti (skrblictví, hypochondrii, pesimismus), které přežene do extrému, ale postavu neodsuzuje, nechá názor na divákovi
• Otevřený, optimistický konec
• Jazyk je lidový, hovorový (aby se přiblížil divákovi), slova z ulice (nespisovná)
• Používán slovní humor (vtip v dialogu postav) a situační humor (komické, až nereálné situace)
• Jeho hry byly nadčasové a stále jsou oblíbené"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5610f7257273b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
1_Moliere__Lakomec.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse