Moliér: LakomecKategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Lakomec od spisovatel Moliéra.

Obsah

1.
Charakteristika doby
2.
Obecný charakter literatury
3.
Literární směr
3.1.
Klasicismus
3.2.
Znaky
3.3.
Literární klasicismus
4.
Dílo
4.1.
Postavy
4.2.
Obsah
4.3.
Autor

Úryvek

"• vydáno 1668 – u nás převažovalo baroko, ve Francii klasicismus
• důraz je kladen na povinnost → hrdina má povinnost vůči společnosti a státu, což je důležitější než jeho osobní život, později tohoto hodně využíval Napoleon (služba v armádě = služba vlasti)
• Francie získává kolonie v Severní Americe a soupeří tam o ně s Anglií, v Evropě soupeří především s Rakouskem a Pruskem
Obecný charakter literatury
Dělení literatury:
• vysoká - tragédie, ódy, didaktické básně, úvahy, eseje
o téma = historické, statečné činy příslušníků urozených vrstev, antické dějiny
o rýmovaný verš
• nízká - komedie, fraška, bajka a satira
o náměty ze soudobé společnosti, nižší vrstvy

Literární směr/sloh dané knihy
Klasicismus
• konec 17. století ve Francii na dvoře Ludvíka XIV. až do 19.století
• klasický = dokonalý (dokonalost vidí v antice)
• šíří se do Evropy, Ruska i Ameriky
1. fáze – barokní klasicismus - baroko x první náznaky klasicismu, historicky baroko
2. fáze – klasicismus (1770-1800) – nástup klasicismu
3. fáze – empír (1800-1830)
• snaží se napodobit antiku, obrací se k antice jako renesance
• nástup 1789-1799 = Velká francouzská revoluce
• Anglie, Francie – neoklasicismus
• snaží se odvrátit od baroka a rokoka (jednoduchost, střídmost)
• v době Napoleona Bonaparteho = empír – naprosto kopíruje antiku, empír (1800-1830)
• prosazování zájmu kolektivu oproti zájmům jedince
• svazuje uměleckou tvorbu a člověka řadou přísných, striktních a neměnných pravidel
• rozkvět – absolutistická monarchie
• odklon od vlivu církve a šlechty, snaha maximalizovat svobodu jednotlivce
• 1776 – nezávislost USA
• inspiračním zdrojem Aristotelovo dílo Poetika
Znaky:
• důraz na racionalismus – vztah ke společnosti, prvky z antiky
• nezobrazuje se intimní život jedinců, vždy vztah ke společnosti
• jednoduchost, střídmost, vyrovnanost, přesnost
• důraz klade na přírodu, umělci chápou umění jako napodobení přírody, což zaručuje pravdu, ze které vychází estetický účinek díla = „je pravdivé, co je krásné“
• příroda chápána jako statická, nadčasová, stálá, odvrhující vše, co je živelné, chaotické, subjektivní
• existuje jediný pohled na skutečnost, svět, a tím pádem jediný způsob uměleckého ztvárnění skutečnosti, z toho vyplývají přesné požadavky na formu a obsah díla inspirované antikou
• racionální, analytické, dogmatické, řídí se pevnými pravidly
• filozofické úvahy o abstraktním pojetí obecně rozšířených nápadů, ideálů a věcí o pravdě, lásce a kráse
• pocit a city potlačeny, rozum v popředí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f8dd6b5e844.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Lakomec_interpretace.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse