Moliére-Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Lakomec k maturitní ústní zkoušce.

Obsah

1.
Žánr
2.
Kompozice textu
3.
Charakteristika postav
4.
Děj
5.
Jazykové prostředky
6.
Autor-život+období,ve kterém psal

Úryvek

"Divadelní hra, komedie, 5 dějství
Drama-patří mezi základní žánry a druhy. Příběh se vypráví pomocí dialogů/monologů
Dříve bylo obvyklé v divadelních hrách,v dnešní době i ve filmech,rozhlase,televizi,..
Komedie-literární nebo dramatický útvar,příběh končí šťastně,opakemje tragédie.
-Očekáváme humorný nadhled nad lidskými slabostmi a nedostatečností. Humor je tedy základem tohoto útvaru
Vypravěč- je to drama-příběh vypravěče nemá, střídají se tam výstupy jednotlivých herců a jejich rolí
Kompozice-drama o 5 dějstvích, je psána prózou
-děj je chronologický, čas,místo i datum jsou reálné
-dodržování jednoty času, místa i děje
Téma: Moliére poukazuje na sílu peněz, jak mohou zničit charakter člověka,nebo předčit i citová pouta
Celkové téma je tedy chamtivost
Hlavní postavy-
Harpagon-lakomý vdovec,zajímá se jen o své peníze,chamtivý,bezcitný,pro peníze je schopen udělat absolutně všechno,jsou pro něj důležitější než rodina, je to nenapravitelný sobec.
Kleant-syn Harpagona,mladý dobrý muž, dobře vychovaný,kultivovaný(kladně ovlivněný kulturou), zamilovaný do Mariany
Eliška-dcera Harpagona,zamilovaná do Valéra,bojuje za své štěstí a nechce se provdat za muže, kterého jí vybral otec,věří v pracou lásku
Mariana-skromná, velmi krásná dívka, miluje Kleanta, vede tichý život po boku své nemocné matky
Valér-zamilovaný do Elišky, pracuje v domě Harpagona jako správce,aby byl elišce na blízku, snaží se co nejvíc se zalíbit Harpagonovi
Anselm-bohatý,starý muž,otec Mariany,Valéra,
Frosina-intrikářka,jako jediná zná poměry v rodině
Štika-sluha Kleanta
Jakub-Harpagonův kuchař,kočí, sluha na všechno"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5368e9c0ec631.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_lakomec.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse