Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Money Mail - podnikatelský záměr

Money Mail - podnikatelský záměrKategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pro kurz marketingu obsahuje podnikatelský záměr na založení virtuální internetové služby zaměřené na cílenou reklamu. Zahrnuje popis plánované společnosti, vymezení její pozice na trhu a uvažuje také nad finanční stránkou projektu.

Obsah

1.
Money Mail
2.
Popis společnosti
2.1.
Sídlo společnosti
2.2.
Klíčové osoby
2.3.
Podstata podnikání
2.4.
Základní jmění
2.5.
Právní forma podnikání
2.6.
Rozdělení kompetencí
2.7.
Struktura kapitálu
3.
Podrobnosti o klíčovém personálu
3.1.
Osobní údaje
3.2.
Předpokládaný počet zaměstnanců
4.
prostory
4.1.
Podnikatelské prostory
4.2.
Vybavení
5.
Pozice na trhu
5.1.
Potenciální pozice na trhu
5.2.
Očekávaný podíl na trhu
5.3.
Analýza konkurence
5.4.
Rozsah a potenciál trhu
5.5.
Odhady vývoje trhu v dalších letech činnosti
6.
Finance
6.1.
Finanční informace a prognózy
6.2.
Předpokládaný vývoj společnosti
6.2.1.
Krátkodobě
6.2.2.
Dlouhodobě

Úryvek

"1. Money Mail
Jedná se o virtuální internetovou službu zaměřenou na cílenou reklamu (tzv. direct mail).

2. Popis společnosti
2. 1. Sídlo společnosti
Money mail , v. o. s.
Purkyňova 93
Brno 612 00

2. 2. Klíčové osoby
Luděk Volejník, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vladimír Přichystal, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ervín Kosniovský, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxx
Tomáš Kaluža, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Petr Korčák, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Radim Kudla, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Radek Kuchta, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jan Jančár, společník, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. 3. Podstata podnikání
Podstata spočívá v tom, že nabídky firem jsou zasílány emailem těm členům, našeho systému, kteří mají o tuto konkrétní nabídku zájem. Člen systému dostává zaplaceno za každý obdržený email. Dochází tak k zajímavému efektu, kdy část prostředků vynaložených na propagaci zboží či služeb obdrží potenciální zákazníci.
Firmě může být jedno komu za reklamu zaplatí, zda reklamní agentuře nebo přímo zákazníkovi. Dokonce se domníváme, že si získá větší sympatie u zákazníka, pokud platí právě jemu.
Cílená reklama
Každý registrovaný uživatel naší služby si zvolí nastavení svého účtu podle jeho zájmů. Dosáhneme toho tím, že informace o budoucích výrobcích a službách budeme zasílat pouze lidem, kteří o ně mají opravdu zájem.
Toto nastavení je možné v průběhu času měnit, podle toho jak se mění zájmy uživatele nebo jaké zboží plánuje v dohledné době koupit.
Historie této služby
Tato služba byla a je rozšířená všude ve světě již dlouhou dobu. Před vznikem internetu fungovala pomocí klasické pošty. S nástupem internetu se tato služba samozřejmě realizuje také prostřednictvím elektronické pošty. Na zahraničním a zejména americkém internetu jsou již dnes služby tohoto typu běžné.
Nejedná se o tzv. SPAM
Tato služba nemá se SPAMem nic společného, snad jen hromadné rozesílání emailů. Za SPAM se považuje rozesílání nevyžádaných informací. Člen našeho systému si přeje tyto informace dostávat, takže jsou vyžádané."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.
V práci chybí přílohy.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508d360e4315f.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Money_Mail_podnikatelsky_zamer.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse