Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Morový sloup v Ostravě

Morový sloup v Ostravě


Kategorie: Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Práce stručným a populárně-naučným způsobem popisuje stavební zajímavost Ostravy - Morový sloup na Masarykově náměstí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie
3.
Závěr

Úryvek

"Morový sloup v Ostravě - zapomenutá památka
Přestože kolem něj chodíme každý den, jaksi nám zevšedněl a míjíme ho bez zájmu nebo ohlednutí. Morový sloup, postavený na centrálním Masarykově náměstí zde byl vztyčen už v roce 1702 a podle historiků se dokonce jedná o nejstarší dochovanou barokní plastiku ve městě.
Původně byl sloup umístěn v samotném středu náměstí, to ovšem vlivem historických událostí změnilo svůj tvar a sloup je tak dnes jakoby v jeho horní polovině. Přesto je dominantou náměstí a při jakékoliv významné události se stává jejím styčným bodem. To jsme mohli vidět třeba při výročí sametové revoluce, kdy zde lidé umísťovali svíčky.
Stejně jako každá památka, i tento Morový sloup prodělal v dobách socialismu svou nešťastnou historii. V roce 1960 byl nesmyslně ideologicky demontován. Naštěstí ne však zbourám, aby byl v roce 1992 opět slavnostně znovu vztyčen.
Jedná se vlastně o dvoustupňový kvádrový pískovcový podstavec s kamennou balustrádou a 12 metrů vysoký sloup, na jehož vrcholu stojí pískovcová socha Panny Marie. Samotnou základnu sloupu tvoří vlastně mohutný sokl s nárožními hranolovými pilíři, zakončený mohutnou římsou, na níž jsou osazeny dekorativní vázy (z nichž tři jsou dodnes originály a jedna věrnou kopií, ty však byly nejspíše přidány až roku 1773 při prvních opravách sloupu).
Sloup je postaven z hrubozrného pískovce. Jeho hlavní části je už zmiňovaná socha Panny Marie Immaculaty, která stojí na nízkém nástavci a půlměsíci.
Určitě si říkáte, že stejně jako každý morový sloup, je i tento vztyčen na paměť poděkování za ustoupení moru. U našeho Ostravského sloupu tomu ovšem tak není. Tehdejší obyvatelé ho postavili jako výraz osobní zbožnosti a úcty k Panně Marii, Neposkvrněné Panně a Ochránkyni. Zajímavosti také je, že o jeho výstavbu se zasloužily dvě vdovy - Magdalena Brugmannová a Marianna Brandlová a rovněž členové škapulířového bratrstva."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cb76164391d.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Morovy_sloup_v_Opave.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse