Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace jako přístup člověka k práci - esej

Motivace jako přístup člověka k práci - esej


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o esej na téma motivace. Autor se zde zamýšlí nad motivací jako stimulantem k práci. Představuje metody a druhy motivací, které můžeme využít i v praxi. Dále popisuje, které potřeby podle Abrahama Harolda Maslowa mohou být využity právě pro motivaci.

Obsah

1.
Motivace
2.
Druhy motivací
3.
Motivace podle Maslowa
3.1.
Fyziologické potřeby
3.2.
Potřeba bezpečí a jistoty
3.3.
Potřeba lásky
3.4.
Touha po úctě a váženosti
3.5.
Potřeba seberealizace
4.
Závěr

Úryvek

"Každý člověk se již určitě seznámil s motivací. Možná jste si to zatím neuvědomili, ale i na vás byla pravděpodobně použita tato psychologická páka, která vás v určitých případech donutila vydat ze sebe to nejlepší. Nemusí se vždy jednat o situace ohledně práce. Podle mě může motivace být i osobně orientovaná. Například, když se chcete někomu zalíbit nebo chcete udělat dojem, tak právě toto může být jakousi formou vlastní motivace.

RNDr. Jiří Plamínek, CSc. říká v úvodu své knihy Tajemství motivace, že motivace nastupuje nejlépe právě tam, kde selhává direktivní řízení, psychický nátlak, fyzický nátlak či různé manipulativní techniky. Myslím si, že každý člověk potřebuje vidět nějaký pozitivní zisk z toho, co mu bylo zadáno k vypracování. Ať už je to třeba finanční ohodnocení, pracovní výhody, udržení pracovní pozice, možnost nového vzdělání nebo třeba udělení zápočtu. Motivací může být prakticky cokoliv, co daného člověka dokáže stimulovat k výsledku, kterého by jen tak snadno nedosáhl. Na jednu stranu je podle mě tato věta nepřesně formulovaná. Zdá se mi že z motivace je zde jakoby vyčleněn psychický nátlak. Myslím si, že právě on může být jistou formou motivace. Věřím, že každého určitě dokáže motivovat strach ze snížení osobního ohodnocení, ztráty zaměstnání nebo třeba pohrůžka neudělení zápočtu či zkoušky. Dovolil bych si to nazvat zápornou motivací. Důležité ale podle mě je, že tato záporná motivace musí být vyvážena tou pozitivní či kladnou motivací. Jakmile by začala převažovat jen záporná motivace, pak by podle mě mohlo dojít k opačnému efektu a následnému snížení efektivity práce.

Tajemství motivace se neskrývá pouze v nějakých předepsaných pravidlech. Podle mě je třeba nejprve řádně prostudovat osoby, které chceme motivovat. Každý člověk má určitě jiné priority a každý touží po něčem jiném. Podle mě neexistují žádní dva lidé, kteří by byli naprosto stejní. I kdyby náhodou se takoví dva lidé našli, tak by to určitě nebylo na stejném místě a ve stejném čase. Takže je určitě důležité nějakým způsobem důkladně zjistit, co si jednotlivé osoby, které chceme motivovat, přejí, očekávají a co by je dokázalo donutit k lepším výkonům.

A to je další věc nad kterou bych se zamyslel. Podle Abrahama Harolda Maslowa lidé chtějí stále více a to co chtějí, závisí na tom, co mají. Myslím si, že je to často pravda, avšak najdou se i výjimky. Někteří lidé pracují naprosto nezištně, jako například duchovní či různé neziskové organizace. Avšak u těchto lidí pravděpodobně nebude třeba nějaká vnější motivace, jako prostředek k zefektivnění práce. Sami jsou již motivováni tím, že je jejich práce buď baví nebo k té určité práci mají nějaký osobní vztah."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4afc27363c431.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Motivace_jako_pristup.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse