Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace pracovníků

Motivace pracovníků


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje metody, jak zvýšit motivaci pracovníků ve firmě. Mezi navrhovanými možnostmi jsou personální změny ve společnosti nebo i změna ve strategii společnosti.

Obsah

1.
Současný stav
2.
Příčiny úpadku
3.
Možnosti řešení
4.
Navrhovaný postup

Úryvek

"4. Navrhovaný postup
1. Provést personální změnu ve vedení firmy - staré vedení nese odpovědnost za úpadek.
2. Stanovit novou strategii, nové cíle, nové vize, podnikatelské aktivity.
3. Motivovat pracovníky na všech úrovních - na výkonu, na dosažených hospodářských
výsledcích, na úspoře nákladů. Nutno zvolit vhodný odměňovací systém - rozhodnout, jaké
chování odměňovat a toto propojit s mzdovou soustavou. Je možné využívat různé
odměňovací systémy pro jednotlivce, skupinu nebo i podnik jako celek. Klíčové však je, jak má být výkon odměněn, neboť toto ovlivní chování všech zaměstnanců.
4. Najít vhodnou organizační strukturu - příliš řídicích úrovní snižuje autoritu manažerů. V této fázi je vhodnější spíše plochá struktura, ve které mají vedoucí pracovníci více odpovědnosti , více autority i pravomocí a to zvyšuje jejich motivaci pracovat efektivněji a v případě úspěchu mohou očekávat i větší odměnu.
5. Interpersonální vztahy - nutno zlepšit mezilidské vztahy na pracovišti:
- komunikace - vytvoření komunikačních vazeb, předávání informací zamezuje negativním
vlivům a dezinformacím, vytváří dobré podnikové klima, pocit spolupráce, kooperace,
dobrý předpoklad pro vytváření podnikové kultury, dává pocit seberealizace a významu
vlastní práce
- styl vedení - pro tuto etapu volit vhodný styl řízení, především jasnou formulací cílů, dbát na spoluúčast při rozhodování, být otevřený, umět pochválit, dbát na etické hodnoty
6. Personální řízení - vytvořit principy a zásady pro hodnocení pracovníků, zavést to jako
systém, vytvářet možnosti pro funkční postup a dodržovat určitá pravidla postupu v rámci
firmy, dát možnost zvyšování kvalifikace a rozvoje pracovníků."

Poznámka

Krátká, přehledně zpracovaná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4535fc9892be8.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Motivace.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse